Mr. A.P. Twent van Raaphorst

foto Mr. A.P. Twent van Raaphorstvergrootglas

Vermogende Delftse burger en orangist, die tijdens de Republiek stadsbestuurder van Gouda, gedeputeerde, Statenlid en afgevaardigde ter Staten-Generaal was. Wijdde zich als landheer ook aan de landbouw. Kreeg tijdens het bewind van Schimmelpenninck de verantwoordelijkheid over de waterstaat. Lodewijk Napoleon, tot wiens vriendenkring hij spoedig behoorde, benoemde hem tot diens kamerheer, tot lid van de Staatsraad en in 1808 tot minister van Binnenlandse Zaken, en later tot minister van Waterstaat. Werd in 1810 tot graaf verheven en bleef ook tijdens de inlijving bestuurlijk actief. Woonde op landgoederen De Pauw en Raaphorst bij Voorschoten.

orangist
in de periode 1805-1811: minister, lid Staatsraad (1806-1810)

voornamen

Adriaan Pieter

personalia

geboorteplaats en -datum
Delft, 5 februari 1745

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 28 juni 1816

levensbeschouwing
Gereformeerd

opmerkingen over de naam en/of titel
Voerde het predikaat 'heer van Raaphorst', genoemd naar het landgoed Raaphorst

partij/stroming

stroming(en)
orangist

hoofdfuncties en beroepen

 • regent gasthuizen van Gouda, vanaf 1767
 • raad in de Vroedschap van Gouda, van 1769 tot 1795
 • commissaris huwelijkse zaken te Gouda, van 1770 tot 1773
 • schepen van Gouda, 1773
 • schepen van Gouda, van 1776 tot 1777
 • lid Staten van Holland, van 1778 tot 1784 (voor Gouda)
 • extraordinaris gedeputeerde ter Staten-Generaal, van 1778 tot 1784 (voor Holland)
 • lid Gecommitteerde raden van Holland in het Zuiderkwartier, van 1 juni 1778 tot 1 mei 1784
 • burgemeester van Gouda, 1785
 • schepen van Gouda, van 1786 tot 1787
 • ordinaris gedeputeerde ter Staten-Generaal, van 1 mei 1787 tot 1 mei 1790 (voor Holland)
 • lid Staten van Holland, van 1790 tot 1796 (voor Gouda)
 • lid Gecommitteerde raden van Holland in het Zuiderkwartier, van 1 mei 1790 tot 29 januari 1795
 • hoogheemraad van Schieland, van 1791 tot 1807
 • hoogheemraad van Rijnland, 1794
 • lid bestuur, departement Holland, van 4 juni 1802 tot 1 augustus 1805
 • lid Wetgevend Lichaam, van 15 mei 1805 tot 24 juli 1806 (voor Holland)
 • voorzitter Wetgevend Lichaam, van 2 december 1805 tot 16 januari 1806
 • lid Wetgevend Lichaam, van 4 oktober 1806 tot 1 februari 1807 (voor Holland)
 • lid in buitengewone dienst, Staatsraad, van 22 januari 1807 tot 14 februari 1807
 • directeur-generaal van Waterstaat, van 1 februari 1807 tot 1 januari 1809
 • lid Staatsraad, van 14 februari 1807 tot 1 januari 1808
 • lid in buitengewone dienst, Staatsraad, van 5 februari 1808 tot 1 januari 1809
 • minister van Binnenlandse Zaken ad interim, van 8 december 1808 tot 1 januari 1809
 • minister van Binnenlandse Zaken, van 1 januari 1809 tot 27 mei 1809
 • minister van Waterstaat, van 27 mei 1809 tot 1 januari 1811
 • lid algemene raad, departement van de Monden van de Maas, van 1811 tot november 1813

nevenfuncties

 • lid Commissie van Superintendentie der Rivieren, van 30 maart 1803 tot 1 mei 1805 (voor Holland)
 • lid Commissie van Superintendentie over de Waterstaat der Bataafse Republiek, van 1 mei 1805 tot 1 februari 1807
 • kamerheer honorair van koning Lodewijk Napoleon, vanaf 8 juli 1806
 • lid Kapittel van de Orde van de Unie, vanaf 16 december 1806
 • lid Raad van administratie van de Orde van de Unie, vanaf 26 december 1806

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid sectie financiën (Staatsraad), van 22 januari 1807 tot 1 januari 1808
 • lid sectie financiën (Staatsraad), van 5 februari 1808 tot 1 januari 1809

opleiding

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Leiden, van 14 augustus 1760 tot 27 februari 1764

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Gehuwd met de dochter van de Delftse burgemeester Van Vredenburch

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Delft, vanaf 5 februari 1745
 • Gouda
 • Wassenaar, landgoed De Pauw, vanaf 16 oktober 1770
 • Wassenaar, landgoed Raaphorst, vanaf 1783
 • 's-Gravenhage, Prinsessegracht

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Unie
 • Commandeur in de Orde van de Unie
 • Grootkruis Orde van de Unie, 16 februari 1807
 • Grootkruis Orde van de Reunie, 22 februari 1812

buitenlandse onderscheidingen
lid Legioen van Eer, 25 oktober 1811

predicaten/adellijke titels
 • graaf van Rozenburg, mei 1810
 • comte de l'Empire, 18 januari 1811

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
directeur Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1808

publicaties/bronnen

publicaties
"De mora rei fideisoris obligationem non augente" (dissertatie)

literatuur/documentatie
R.E. van Ditzhuyzen, "Adriaan Pieter Twent 1745-1816", in: "Onderwijs als opdracht. Leven en werk van de eerste vijftien ministers belast met het onderwijs in de periode 1798-1830"

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Delft, 25 juni 1765

echtgeno(o)t(e)/partner
C.M. van Vredenburch, Catharina Maria

kinderen
kinderloos

vader
Mr. W. Twent, Willem

geboorteplaats en/of -datum
Delft, 15 september 1707

moeder
A. Hoogwerf, Agatha

geboorteplaats en/of -datum
Maassluis, 10 juli 1711

beroep grootvader (vaderskant)
 • raad in de Vroedschap van Delft
 • postmeester van Delft, vanaf 1720

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.