Jhr.Mr. J.F. Alewijn

foto Jhr.Mr. J.F. Alewijn
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)

Trouwe, koningsgezinde officierszoon die in 1878 door toedoen van de koning zelf tot directeur van het Kabinet werd benoemd. Tijdens zijn directeurschap nam de politieke invloed van de directeur sterk af en werd de post vooral een administratieve functie. Vanwege de ziekte van de koning was dat vooral in de jaren 1888-1890 een lastige taak. In 1893 kreeg hij na herhaalde verzoeken ontslag als directeur.

in de periode 1878-1893: directeur Kabinet van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jean Fréderic

geboorteplaats en -datum
Breda, 25 februari 1833

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 24 januari 1900

2.

Hoofdfuncties/beroepen (4/5)

  • referendaris ministerie van Justitie, tot mei 1876
  • secretaris Kabinet des Konings, van 1 juni 1876 tot 1 december 1878
  • waarnemend directeur Kabinet des Konings, van november 1877 tot 1 december 1878 (nadat W. baron van Heeckeren van Kell minister was geworden)
  • directeur Kabinet des Konings (vanaf 23 november 1890: "Kabinet van de Koningin"), van 1 december 1878 tot 24 maart 1893 (benoemd bij K.B. van 23 november 1878)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

4.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • In 1889 werd overwogen hem tot lid van de Raad van State te benoemen, maar uiteindelijk kreeg het katholieke Kamerlid Brouwers de voorkeur
  • Nadat hij in 1891 en 1892 vanwege gezondheid ontslag had gevraagd, overwoog Tak van Poortvliet het Kabinet te reorganiseren en onder ministeriële verantwoordelijkheid te brengen. Koningin Emma verhinderde dat.

uit de privésfeer
  • Zijn vader was eerste luitenant der artillerie en betaalmeester te Amersfoort
  • Zijn broer van chef van de generale staf
  • Zijn stiefmoeder was een zus van zijn zwager

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 12 maart 1882 (inlijving in de Nederlandse adel)

5.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

6.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.