Ir. L. (Leen) van der Waal

foto Ir. L. (Leen) van der Waalvergrootglas

Driemaal lijsttrekker en in 1984 de eerste Europarlementariër van de kleine christelijke partijen, SGP, GPV en RPF. Zelf behoorde deze werktuigkundig ingenieur, die bijna dertig jaar bij Esso werkte, tot de SGP. Door zijn deskundigheid en aimabel karakter wist hij de handicap te overwinnen dat zijn politieke stroming niet behoorde tot de grote pleitbezorgers van Europa, integendeel de Europese integratie met argusogen aan zag. Zocht pragmatisch oplossingen voor praktische problemen. Vooral actief op het terrein van de binnenscheepvaart. Het vrije Europese verkeer op de binnenwateren is mede aan zijn ijveren te danken.

SGP
in de periode 1984-1997: lid Europees Parlement

voornaam (roepnaam)

Leendert (Leen)

personalia

geboorteplaats en -datum
Ridderkerk, 23 september 1928

partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij) (lid groep niet-ingeschrevenen Europees Parlement)

hoofdfuncties en beroepen

 • functie als werktuigbouwkundig ingenieur, van 1955 tot 1957
 • verschillende functies bij ESSO-Nederland, raffinaderij te Rotterdam, van 1957 tot 1979
 • hoofd scheepvaart en transport, ESSO-Benelux, van 1979 tot 1984
 • lid Europees Parlement, van 24 juli 1984 tot 2 september 1997

activiteiten

op het gebied van de EU
 • Stelde in 1985 een ontwerpresolutie op om de Oostblokvloot aan banden te leggen
 • Diende in 1986 een rapport in waarin binnenschippers in de EG zonder enige belemmering en discriminatie vervoersprestaties te verrichten in elk EG-land
 • Diende in 1988 een rapport in over sanering in de binnenvaart, vond dat de EG aan een sloopregeling moest meebetalen
 • Diende in februari 1995 en april 1996 verslagen in over de EU-standaarden voor schipperscertificaten in de binnenvaart (vervoer van goederen en personen).
 • Diende in september 1995, en januari en juli 1996 verslagen in over de organisatie van een interne EU-markt voor de binnenvaart, en het daarbij behorende flankerende beleid (regelgeving voor subsidies, gunningen, prijsbepaling).
 • Diende in maart 1997 een verslag in over vliegtuiglawaai, waarin hij onder meer pleitte voor een betere naleving van het verbod op oude, lawaaiige vliegtuigen.
 • Hield zich in het Europees Parlement vooral bezig met vervoer, landbouw, milieu en sociale aangelegenheden. Had een speciale belangstelling voor de binnenvaart.

wetenswaardigheden

woonplaats
Ridderkerk

publicaties/bronnen

publicaties
"Boodschap aan Europa" (2003)

literatuur/documentatie
Dirk van der Meulen, "Leve de lobby", in: Wekelijkse VAART! Column (97/6), 9-2-1997

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.