Ir. L. (Leen) van der Waal

foto Ir. L. (Leen) van der Waal
bron: RPF Jaarboek

Driemaal lijsttrekker en in 1984 de eerste Europarlementariër van de kleine christelijke partijen, SGP, GPV en RPF. Zelf behoorde deze werktuigkundig ingenieur, die bijna dertig jaar bij Esso werkte, tot de SGP. Door zijn deskundigheid en aimabel karakter wist hij de handicap te overwinnen dat zijn politieke stroming niet behoorde tot de grote pleitbezorgers van Europa. Keerde zich tegen verregaande Europese eenwording en pleitte voor een Europa van samenwerkende nationale staten. Zocht pragmatisch oplossingen voor praktische problemen en was vooral actief op het terrein van de binnenscheepvaart. Het vrije Europese verkeer op de binnenwateren is mede aan zijn ijveren te danken.

SGP
in de periode 1984-1997: lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Leendert (Leen)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Ridderkerk, 23 september 1928

overlijdensplaats en -datum
Ridderkerk, 10 september 2020

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij), van 1984 tot 1994 (lid groep niet-ingeschrevenen Europees Parlement)
  • ENS (Europa van Nationale Staten), groep Europees Parlement, van 1994 tot 1997

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

  • verschillende functies bij ESSO-Nederland, raffinaderij te Rotterdam, van 1957 tot 1979
  • hoofd scheepvaart en transport, ESSO-Benelux, van 1979 tot 1984
  • lid Europees Parlement, van 24 juli 1984 tot 2 september 1997

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/7)

  • voorzitter Raad van Commissarissen Van Dieren Transport B.V., Genemuiden, van 1997 tot 2003
  • voorzitter Stichting OGZV (Organisatie Grind- en Zandvaart), van 1992 tot 2004

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

op het gebied van de EU (2/7)
  • Diende in maart 1997 een verslag in over vliegtuiglawaai, waarin hij onder meer pleitte voor een betere naleving van het verbod op oude, lawaaiige vliegtuigen.
  • Hield zich in het Europees Parlement vooral bezig met vervoer, landbouw, milieu en constitutionele aangelegenheden. Had een speciale belangstelling voor de binnenvaart.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.