J.B. van Heutsz

foto J.B. van Heutsz

Officier en koloniaal bestuurder, die vorm gaf aan een nieuwe imperialistische politiek, gericht op de buitengewesten. Staat bekend als de pacificator van Atjeh en werd jarenlang door vele Nederlanders als een held beschouwd. Gezien het feit dat bij de pacificatie circa 70.000 inlanders omkwamen, werd hij later symbool voor een verderfelijk koloniaal bewind. Werd in Amsterdam geëerd met een groot monument. Vrolijk man, optimist, echter met een gebrek aan mensenkennis en kennis van de Indische samenleving. Gold als enigszins roekeloos en trad bruusk op. De enige niet-koninklijke Nederlander die een staatsbegrafenis kreeg.

in de periode 1904-1909: Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Joannes Benedictus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Coevorden, 3 februari 1851

overlijdensplaats en -datum
Montreux, 11 juli 1924

begraafplaats en -datum
Amsterdam, 9 juni 1927 (herbegraven (staatsbegrafenis) op de Oosterbegraafplaats)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/12)

 • chef Generale Staf te Batavia, van juni 1897 tot december 1898
 • burgerlijk en militair Gouverneur van Atjeh en onderhorigheden, van december 1898 tot 1 oktober 1904
 • Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, van 1 oktober 1904 tot 18 december 1909 (benoemd bij K.B. van 20 juli 1904)

officiersrangen (2/8)
 • generaal-majoor, van december 1898 tot 1 oktober 1900
 • luitenant-generaal, vanaf 1 oktober 1900

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

 • voorzitter Maatschappij ter bevordering van het natuurkundig onderzoek der Nederlandsche Koloniën, omstreeks 1919
 • lid Raad van Commissarissen Stoomvaartmaatschappij "Nederland", omstreeks 1923

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Voltooide in 1904 de 'pacificatie' van Atjeh en van de andere buitengewesten via een geslaagde contra-guerilla
 • Wees bij zijn aftreden als G.G. een verheffing in de adelstand af, omdat hij de titel jonkheer te laag vond

uit de privésfeer (3/5)
 • In Coevorden staat een standbeeld van hem
 • Op landgoed "Bronbeek" bij Arnhem staat eveneens een monument ter zijner nagedachtenis
 • Zijn vader was artillerie-officier

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.