J.Ch.J. (Han) Lammers

foto J.Ch.J. (Han) Lammers

Journalist, voorman van Nieuw Links en bestuurder. Zoon van de directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst. Was redacteur van 'De Groene' en speelde midden jaren zestig een belangrijke rol bij de vernieuwing van de PvdA. Was de man achter de anti-KVP-resolutie in 1969. Als wethouder van Amsterdam kwam hij in conflict met zijn partij. Werd daarna landdrost van de IJsselmeerpolders, burgemeester en de eerste Commissaris van de Koningin in Flevoland. Bekwaam bestuurder. Orgelliefhebber en organist

in de periode 1986-1996: Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Johannes Christiaan Jan (Han)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 10 september 1931

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 5 juli 2000

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1966

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

  • landdrost openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders", van 1 augustus 1976 tot 1 januari 1984
  • burgemeester van Almere, van 1 januari 1984 tot 1 januari 1986
  • Commissaris van de Koningin in Flevoland, van 1 januari 1986 tot 1 oktober 1996
  • waarnemend burgemeester van Groningen, van 16 februari 1998 tot 1 oktober 1998 (na het aftreden van burgemeester H.G. Ouwerkerk)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/23)

  • voorzitter curatorium Anne Frank Stichting, van 1 november 1990 tot juli 2000
  • voorzitter Raad voor de waardering van onroerende zaken, van december 1992 tot juli 2000

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Op grond van een door hem op het PvdA-congres van maart 1969 ingediende motie besloot de PvdA bij de verkiezingen van 1971 geen stembusakkoord te zullen sluiten met de KVP en evenmin regeringsverantwoordelijkheid met die partij te zullen aangaan

uit de privésfeer (3/4)
  • Versloeg in 1961 als journalist van het Algemeen Dagblad het proces-Eichmann in Jeruzalem
  • Zijn eerste echtgenote was een dochter van dr. Max Euwe
  • Zijn vader, dr. G.J. Lammers, was journalist en directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.