Mr. S. (Schelto) baron van Heemstra

foto Mr. S. (Schelto) baron van Heemstra
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Persoonlijkheden

Zoon van een antirevolutionair Tweede Kamerlid, die na een loopbaan in het bedrijfsleven zonder veel bestuurlijke ervaring in 1925 Commissaris van de Koningin in Gelderland werd. Zette zich zowel als Commissaris als nadien sterk in voor het cultuur- en natuurbehoud in Gelderland. Tijdens de oorlog bleef hij op zijn post hoewel het verzet er bij hem op aandrong om af te treden. Werd na de oorlog op non-actief gezet en kreeg in 1946 eervol ontslag. Godsdienstige man met een zakelijke instelling.

in de periode 1925-1946: Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Schelto (Schelto)

geboorteplaats en -datum
Hillegom, 5 december 1879

overlijdensplaats en -datum
Arnhem, 26 maart 1960

2.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/10)

 • procuratiehouder firma "Tiedeman & Van Kerchem", suikerhandelaren te Batavia, van 1918 tot 1920
 • lid gemeenteraad van Batavia, van 1919 tot 1920
 • firmant firma "Tiedeman & Van Kerchem", suikerhandelaren te Batavia, van 1920 tot 1923
 • ambteloos, van 1923 tot 16 april 1925
 • Commissaris van de Koningin in Gelderland, van 16 april 1925 tot 19 september 1944 (benoemd bij K.B. van 28 maart 1925)
 • Commissaris van de Koningin in Gelderland, van 20 juli 1945 tot 1 januari 1946 (eervol ontslag op verzoek bij K.B. van 19 december 1945)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/9)

 • voorzitter Nederlandse Heide-Maatschappij, van 1948 tot 1957
 • lid bestuur Vereniging tot Christelijke verzorging van Geestes- en Zenuwzieken, van 1951 tot 1959

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1945 gestaakt (op non-actief gezet in afwachting van zuivering), onder andere omdat hij een circulaire van de bezetter aan de burgemeesters over spitwerkzaamheden had doorgezonden, ondanks een verbod door het kabinet in Londen
 • Zowel de provinciale ambtenaren als de gedeputeerden pleitten na de oorlog voor zijn terugkeer, omdat aan zijn vaderslandliefendheid niet behoefde te worden getwijfeld. Ook een commissie o.l.v. oud-minister Van Boeijen was voor zijn terugkeer, maar de voormalige illegaliteit sprak zich uit tegen voortzetting van zijn commissariaat. Kreeg uiteindelijk de gelegenheid zelf ontslag te vragen, wat hem met dankbetuigingen werd verleend.

uit de privésfeer
 • Een zoon van hem was burgemeester van Ferwerderadeel, een andere zoon ambassadeur

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
R.E.C. van der Pluym, "Heemstra, Schelto baron van (1879-1960)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 241

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.