Mr. A.E.J. baron van Voorst tot Voorst

foto Mr. A.E.J. baron van Voorst tot Voorst
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Gelderse burgemeesterszoon uit een voorname adellijke familie, die in 1894 Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant werd en dat 34 jaar bleef. Begon zijn loopbaan als burgemeester en was korte tijd gedeputeerde van Gelderland. Als Commissaris zette hij zich in voor verbetering van het waterbeheer in de provincie, door onder meer kanaalaanleg en rivierverbreding. Bevorderde de economische ontwikkeling door aanleg van wegen en tramwegen, elektrificatie, ontginningen en uitbreiding van het nijverheidonderwijs. Broer van de Eerste Kamervoorzitter.

in de periode 1894-1928: Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Arthur Eduard Joseph

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Elden (gem. Elst, Gld.), 13 december 1858

overlijdensplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 27 juli 1928

begraafplaats en -datum
Vught, 31 juli 1928 (familiegraf)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (4/5)

  • burgemeester van Huissen, van 1 februari 1887 tot 20 april 1893
  • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 3 juli 1889 tot 1 september 1894 (voor het kiesdistrict Elst)
  • lid Gedeputeerde Staten van Gelderland, van 20 april 1893 tot 1 september 1894 (gekozen 25 maart)
  • Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, van 1 september 1894 tot 27 juli 1928 (benoemd bij K.B. van 12 augustus 1894)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

  • lid College van Curatoren Rijksuniversiteit Utrecht, van 22 september 1899 tot 27 juli 1928
  • commissaris Maatschappij van Weldadigheid

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/4)
  • Zijn echtgenote was een kleindochter van J.N.J. Heerkens, buitengewoon Tweede Kamerlid
  • Zijn vader was officier en lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland
  • Zou op 1 mei 1929 vanwege gezondheidsredenen (oververmoeidheid en hartklachten) aftreden. Minister Kan had hem eerder gevraagd een ontslagaanvrage uit te stellen.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.