Jhr.Mr. C.G.C. Quarles van Ufford

foto Jhr.Mr. C.G.C. Quarles van Ufford

Erudiete jurist met veel culturele en maatschappelijke belangstelling, die tien jaar de gewaardeerde griffier was van de Staten van Utrecht. Daarna burgemeester van Apeldoorn, onderbroken door langdurige gevangenschap tijdens de bezetting. Na de oorlog de gerespecteerde Commissaris van de Koningin in Gelderland, die van de Gedeputeerden weinig ruimte kreeg voor het voeren van een eigen beleid. Sociaal voelende Hervormde edelman, principiële CHU'er, die in zijn Utrechtse jaren veel werk verzette voor de kerkelijke armenzorg.

in de periode 1946-1957: Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Cypriaan Gerard Carel

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bennekom, 3 december 1891

overlijdensplaats en -datum
Leusden, 4 februari 1985

3.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • chef afdeling gemeentelijke zaken (rang: hoofdcommies), Provinciale Griffie te Zwolle, van 1921 tot 1 december 1923
 • griffier Staten van Utrecht, van 1 december 1923 tot 1 september 1934
 • burgemeester van Apeldoorn, van 1 september 1934 tot 26 juni 1941 (uit zijn ambt gezet door de bezetter)
 • burgemeester van Apeldoorn, van 5 mei 1945 tot 1 januari 1946
 • Commissaris van de Koningin in Gelderland, van 1 januari 1946 tot 1 januari 1957 (benoemd bij K.B. van 21 december 1945)

gevangenschap/internering
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/9)

 • voorzitter Staatscommissie Vervanging Armenwet, van 11 juli 1947 tot 31 augustus 1954
 • lid curatorium Stichting Reactor Centrum Nederland, omstreeks 1958

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Maakte vanaf juli 1942 in het gijzelaarskamp deel uit van de 'Heren XVII', een uit diverse stromingen bestaande groep intellectuelen die nadachten over het naoorlogse Nederland. Tot de groep behoorden onder anderen A.A.M. Struycken en E.M.J.A. Sassen (RKSP), P. Lieftinck (CHU), W. Banning en M. van der Goes van Naters (SDAP), A.M. Joekes en W. Schermerhorn (VDB), J.H.A Logemann en de historicus P. Geyl.
 • Ondertekende in december 1945 met 48 partijgenoten een verklaring tegen samenwerking tussen ARP en CHU

uit de privésfeer
 • Promoveerde bij prof. B.C. de Savornin Lohman
 • Zijn schoonvader, H.Ph.J. baron van Heemstra, was burgemeester van Harmelen en van Veldhuizen (1895-1907) en van De Bilt (1907-1927)

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Buitenlandse Zaken, juni 1946 (geweigerd)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.