Jhr.Mr. C.G.C. Quarles van Ufford

foto Jhr.Mr. C.G.C. Quarles van Ufford
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)

Erudiete jurist met veel culturele en maatschappelijke belangstelling, die tien jaar de gewaardeerde griffier was van de Staten van Utrecht. Daarna burgemeester van Apeldoorn, onderbroken door langdurige gevangenschap tijdens de bezetting. Na de oorlog de gerespecteerde Commissaris van de Koningin in Gelderland, die van de Gedeputeerden weinig ruimte kreeg voor het voeren van een eigen beleid. Sociaal voelende Hervormde edelman, principiële CHU'er, die in zijn Utrechtse jaren veel werk verzette voor de kerkelijke armenzorg.

in de periode 1946-1957: Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Cypriaan Gerard Carel

geboorteplaats en -datum
Bennekom (gem. Ede), 3 december 1891

overlijdensplaats en -datum
Leusden, 4 februari 1985

2.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • commies-redacteur ter secretarie, gemeente Zwolle, van 1918 tot 1921
 • chef afdeling gemeentelijke zaken (rang: hoofdcommies), Provinciale Griffie te Zwolle, van 1921 tot 1 december 1923
 • griffier Staten van Utrecht, van 1 december 1923 tot 1 september 1934
 • burgemeester van Apeldoorn, van 1 september 1934 tot 26 juni 1941 (uit zijn ambt gezet door de bezetter)
 • burgemeester van Apeldoorn, van 5 mei 1945 tot 1 januari 1946
 • Commissaris van de Koningin in Gelderland, van 1 januari 1946 tot 1 januari 1957 (benoemd bij K.B. van 21 december 1945)

gevangenschap/internering
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel

4.

Nevenfuncties (2/9)

 • voorzitter Staatscommissie Vervanging Armenwet, van 11 juli 1947 tot 31 augustus 1954
 • lid curatorium Stichting Reactor Centrum Nederland, omstreeks 1958

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Maakte vanaf juli 1942 in het gijzelaarskamp deel uit van de 'Heren XVII', een uit diverse stromingen bestaande groep intellectuelen die nadachten over het naoorlogse Nederland. Tot de groep behoorden onder anderen A.A.M. Struycken en E.M.J.A. Sassen (RKSP), P. Lieftinck (CHU), W. Banning en M. van der Goes van Naters (SDAP), A.M. Joekes en W. Schermerhorn (VDB), J.H.A Logemann en de historicus P. Geyl.
 • Ondertekende in december 1945 met 48 partijgenoten een verklaring tegen samenwerking tussen ARP en CHU

uit de privésfeer
 • Promoveerde bij prof. B.C. de Savornin Lohman
 • Zijn schoonvader, H.Ph.J. baron van Heemstra, was burgemeester van Harmelen en van Veldhuizen (1895-1907) en van De Bilt (1907-1927)

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Buitenlandse Zaken, juni 1946 (geweigerd)

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.