F.C. baron van Aerssen Beijeren van Voshol

foto F.C. baron van Aerssen Beijeren van Voshol

Staatsraad, die in zijn jonge jaren marineofficier was en die daarna vele jaren managementsfuncties vervulde in het Nederlands-Indische bedrijfsleven. Trad als 45-jarige in diplomatieke dienst. Als eerste Nederlandse gezant in Australië richtte hij in 1942 in Canberra het gezantschap in, dat zou uitgroeien tot een in die tijd zeer belangrijke diplomatieke post. Gelijktijdig was er ook een vestiging van de Nederlands-Indische regering in ballingschap. Evenwichtig diplomaat die in 1945 niet tijdig besefte, dat de Australische Labourregering in het conflict met Indonesië een anti-Nederlandse koers ging varen. Na zijn repatriëring was hij met zijn grote kennis van Azië een waardevol lid van de Raad van State.

in de periode 1951-1958: lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

François Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 2 maart 1883

overlijdensplaats en -datum
Naarden, 31 mei 1968

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/10)

  • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Nanking, van 29 maart 1947 tot 9 oktober 1949
  • lid Raad van State, van 1 juli 1951 tot 15 juni 1958 (benoemd bij K.B. van 4 juni 1951)

officiersrangen
luitenant ter zee tweede klasse, van 24 oktober 1904 tot 1 september 1912

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

lid Nederlands-Zweedse bestendige verzoeningscommissie te 's-Gravenhage, tot 1 juli 1951

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn oudste zoon was onder meer ambassadeur in Australië

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.