Dr. J.W. Meijer Ranneft

foto Dr. J.W. Meijer Ranneft
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Indisch bestuursambtenaar met brede kennis van economie en sociale verhoudingen in de kolonie. Krachtig leider van de Volksraad en daarna de invloedrijke vicepresident van de Raad van Nederlands-Indië. Voerde in 1934 (mislukte) onderhandelingen met Japan over de handelspolitiek. Was voorstander van devaluatie en ergerde minister-president Colijn toen dat in Nederland uitlekte. Stugge weinig plooibare erudiete man, die in Indië in hoog aanzien stond. Na de oorlog lid van de Raad van State, maar tevens één van de kopstukken van het Comité Handhaving Rijkseenheid, de ultraconservatieve buitenparlementaire oppositie tegen het Indiëbeleid.

in de periode 1945-1958: lid Raad van State, vicepresident Raad van Nederlands-Indië

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jan Willem

wijziging in naam en/of titulatuur
J.W. Meijer (naam gewijzigd bij beschikking G.G. 20 november 1891, nr. 44)

geboorteplaats en -datum
Magelang (Ned.-Indië), 31 oktober 1887

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 3 februari 1968

2.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

 • voorzitter Volksraad van Nederlandsch-Indië, van april 1929 tot 16 april 1933
 • vicepresident Raad van Nederlandsch-Indië, van 16 april 1933 tot 23 juni 1936 (benoemd bij K.B. van 28 maart 1933)
 • ambteloos, van juni 1936 tot augustus 1945
 • lid Raad van State, van 28 augustus 1945 tot 1 november 1958 (benoemd bij K.B. van 16 augustus 1945)

gevangenschap/internering
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint Michielsgestel, van 4 mei 1942 tot 6 september 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid commissie voor de volkstelling 1930 in Nederlandsch-Indië, vanaf november 1927
 • voorzitter Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in april 1948 met acht anderen medeondertekenaar van een door Gerbrandy bij de Tweede Kamer ingediend adres, waarin werd gevraagd de procureur-generaal bij de Hoge Raad opdracht te geven vervolging in te stellen tegen alle ministers sinds november 1945 die vanwege het Indonesische beleid de Grondwet en andere wetten zouden hebben geschonden. Het verzoek werd afgewezen.

uit de privésfeer
 • Op de HBS in Haarlem was Johan Huizinga zijn leraar geschiedenis
 • In februari 1931, inmiddels een hoge koloniale ambtenaar, ontmoette hij op diens rondreis door Nederlands-Indië zijn vroegere geschiedenisleraar J.Huizinga weer. In 1942 troffen zij elkaar opnieuw als gijzelaars in St. Michielsgestel. Huizinga mocht hem graag al vond hij zijn felheid en pessimisme niet opwekkend.

6.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • F.J.M. Otten, "Meijer, Jan Willem (1887-1968)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 381
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
collectie-Meijer Ranneft, Nationaal Archief

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.