H.M. (koningin Emma) koningin Adelheid Emma Wilhelmina Theresia , prinses van Waldeck en Pyrmont

foto H.M. (koningin Emma) koningin Adelheid Emma Wilhelmina Theresia , prinses van Waldeck en Pyrmontvergrootglas

Duitse prinses die op 20-jarige leeftijd in 1879 de tweede echtgenote van de 62-jarige koning Willem III werd. Trad in 1890 tijdens ziekte en daarna, na het overlijden van de koning, acht jaar op als regentes voor de nog minderjarige koningin Wilhelmina. Voerde vervolgens met haar dochter een soort goodwillcampagne onder het motto 'we zijn er nog' en wist daarmee het onder Willem III geslonken prestige van het koningshuis te herstellen. Was nadat Wilhelmina in 1898 regerend vorstin was geworden, een belangrijk (informele) adviseur van haar dochter. Zette zich daarnaast in voor de tuberculosebestrijding ('Emma-bloem'). Had vorstelijke allure en was zeer geliefd bij de bevolking.

in de periode 1890-1898: regentes

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
H.M. koningin-weduwe Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, prinses van Waldeck en Pyrmont (koningin-weduwe Emma), van 23 november 1890 tot 20 maart 1934

geboorteplaats en -datum
Arolsen, 2 augustus 1858

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 20 maart 1934

plaats en datum bijzetting
Delft, 27 maart 1934

levensbeschouwing
 • Evangelisch-Luthers (bevestigd als lidmaat in juni 1874)
 • Nederlands Hervormd, vanaf 1879

Hoofdfuncties/beroepen

 • regentes van het Koninkrijk, van 20 november 1890 tot 23 november 1890 (in verband met ziekte van de koning)
 • koningin-weduwe, regentes van het Koninkrijk, van 23 november 1890 tot 31 augustus 1898 (in verband met minderjarigheid van koningin Wilhelmina)
 • voogdes over koningin Wilhelmina, van 8 december 1890 tot 31 augustus 1898 (op grond van de wet van 14 september 1888 (Stb. 150))

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Was 42 jaar jonger dan haar echtgenoot, koning Willem III

predicaten/adellijke titels
 • prinses Emma van Waldeck en Pyrmont

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • G.L. Keppler, "Het regentschap van koningin Emma" ('s-Gravenhage, 1898)
 • "De koningin-moeder 1879-1929. Gedenkboek ter herinnering aan den zeventigsten verjaardag en het vijftigjarig Nederlanderschap van Hare Majesteit" (Leiden, 1928)
 • D. Hans, "Koningin Emma" (Leiden, 1934)
 • M.E. Verburg, "Koningin Emma, Regentes van het Koninkrijk" (Baarn, 1989)
 • C.A. Tamse (red.), "Koningin Emma. Opstellen over haar regentschap en voogdij" (Baarn, 1990)
 • C.A. Tamse, "Emma (Emma Adelheid Wilhelmine Therese) (1858-1934)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 163
 • Irene Diependaal, "Emma. Hoedster van Wilhelmina's erfenis" (2013)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.