H.K.H. prinses Beatrix , prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld, enz., enz., enz.

foto H.K.H. prinses Beatrix , prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld, enz., enz., enz.vergrootglas

Prinses Beatrix was tot zij op 30 april 2013 abdiceerde ten gunste van haar zoon Willem-Alexander koningin. Als zodanig trad zij op 30 april 1980 aan. Prinses Beatrix is de oudste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. Zij studeerde rechten in Leiden en heeft speciale belangstelling voor het gehandicaptenbeleid en voor cultuur. In 1966 huwde zij met Claus von Amsberg, die in 2002 overleed. Zij kregen drie zonen, van wie de middelste, prins Friso, in 2013 is gestorven. Door haar met grote plichtsbetrachting, waardigheid en betrokkenheid uitgeoefende koningschap verwierf zij veel aanzien en waardering. In 1996 ontving zij de Karlsprijs en in 2005 kreeg zij een eredoctoraat aan de Leidse Universiteit.

in de periode 1956-heden: lid Raad van State (van rechtswege), staatshoofd, voormalig staatshoofd

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • H.K.H. prinses Beatrix, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld (prinses Beatrix), van 31 januari 1938 tot 30 april 1980
 • H.M. Beatrix Wilhelmina Armgard, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld, enz., enz., enz. (koningin Beatrix), van 30 april 1980 tot 30 april 2013

geboorteplaats en -datum
Soestdijk (gem. Baarn), 31 januari 1938

levensbeschouwing
Protestants

hoofdfuncties/beroepen

 • vermoedelijk troonopvolgster, van 4 september 1948 tot 30 april 1980
 • lid Raad van State van rechtswege, van 31 januari 1956 tot 30 april 1980 (geïnstalleerd 7 februari 1956; nam regelmatig deel aan de vergaderingen van de volle raad)
 • koningin der Nederlanden, van 30 april 1980 tot 30 april 2013 (werd op 30 april 1980 tevens ingehuldigd)

wetenswaardigheden

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Soestdijk, paleis Soestdijk, van 31 januari 1938 tot 10 mei 1940
 • Londen (G.Br.), omstreeks mei 1940
 • Ottawa (Canada), Landsdowne Avenue, van mei 1940 tot december 1942
 • Ottawa, Acacia Avenue, van december 1942 tot 2 augustus 1945
 • Soestdijk, van augustus 1945 tot 1963
 • Lage Vuursche, Kasteel Drakenstein, van 1963 tot augustus 1981
 • Tavernelle (Italië) (zomerverblijf)
 • Lage Vuursche, Kasteel Drakenstein (buitenhuis)
 • 's-Gravenhage, Huis Ten Bosch, vanaf 13 augustus 1981
 • Lage Vuursche, Kasteel Drakenstein, vanaf 1 februari 2014

woonplaats
Lage Vuursche

publicaties/bronnen

redevoeringen
 • rede bij troonsaanvaarding, 30 april 1980
 • inhuldigingsrede in Nieuwe Kerk te Amsterdam, 30 april 1980
 • rede bij herdenking 40 jaar bevrijding, 5 mei 1980
 • rede Staten van de Nederlandse Antillen, 29 oktober 1980
 • rede Europese Raad te Maastricht, 23 maart 1981
 • rede bij herdenking instelling Raad van State, 1 oktober 1981
 • rede gezamenlijke zitting Congres en Huis van Afgevaardigden Verenigde Staten, 21 april 1982
 • rede bij opening gebouw Raad van State, 14 juni 1983
 • rede Europese Parlement te Straatsburg, 16 februari 1984
 • rede bij installatie Prins van Oranje in Raad van State, 3 juli 1985
 • rede Europese Raad te Maastricht, 9 december 1991
 • W. Breedveld, "Het Staatshoofd spreekt. Een keuze uit de toespraken van Koningin Beatrix en Prins Claus" (1994)
 • rede in de Knesset te Jeruzalem, 4 april 1995
 • rede in de Ridderzaal ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding, 5 mei 1995
 • tafelrede t.g.v. staatsbezoek aan Indonesië, 27 augustus 1995
 • rede bij de aanvaarding van de Karel de Grote-Prijs in Aken, 16 mei 1996
 • rede in de vergadering van de Raad van Europa, 25 juni 2002
 • rede Europees Parlement te Straatsburg, 26 oktober 2004
 • rede ter aanvaarding van het aan haar door de Universiteit Leiden verleende eredoctoraat, 8 februari 2005
 • televisierede bij afscheid als koningin, 29 april 2013
 • C. van Baalen e.a. (red.), "Koningin Beatrix aan het woord. 25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken" (2005)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.