Mr. J.A. de Vos van Steenwijk

foto Mr. J.A. de Vos van Steenwijk
bron: Cornelius Rogge

in de periode 1796-1811: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Staatsraad (1805-1810), Provinciaal Gouverneur

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Joan Arend

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Vollenhove, maart 1746

doopplaats en -datum
Vollenhove, 27 maart 1746

overlijdensplaats en -datum
Vollenhove, 8 maart 1813

begraafplaats en -datum
Nijeveen

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • Moderaat (in de Nationale Vergadering)
 • gematigd unitariër

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/23)

 • president kantonnale raad, kanton Vollenhove, van 1811 tot 8 maart 1813
 • lid algemene raad, departement van de Monden van de IJssel, van 1811 tot 8 maart 1813

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid commissie tot het ontwerpen van een reglement van bestuur van het nieuwe departement Overijssel, vanaf oktober 1801
 • afgevaardigde te Berlijn, vanaf 1804 (met de opdracht een regeling te treffen betreffende de schadevergoeding voor de voormalige stadhouder voor het verlies van zijn bezittingen in Holland)

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid commissie belast met het in overeenstemming brengen van het aangeboden ontwerp voor de constitutie met het amalgatiebesluit, vanaf 7 december 1796 (eerste nationale vergadering)
 • lid sectie Financiën (Staatsraad), van 5 februari 1808 tot 1 januari 1809

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Op 8 september 1786 deed hij met enkele anderen in de Staten het voorstel de Prins-Stadhouder te verzoeken geen geweld te gebruiken tegen de opstandige steden Hattem en Elburg
 • Hij stelde op 28 september 1787 aan de Staten voor geen vergaderingen meer te houden zolang het Pruisische leger zich in Overijssel bevond

uit de privésfeer
 • Zijn vader was onder meer Landdrost van Vollenhove en Kuinre, lid van de Staten van Overijssel en gedeputeerde ter Staten-Generaal
 • Hij had uitgestrekte bezittingen in Overijssel en Zeeland
 • Een zoon van hem was gehuwd met een dochter van E.F. van Heeckeren van Enghuizen, lid Notabelenvergadering

niet-aanvaarde politieke functies
 • gezant te Parijs, augustus 1802

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.