Mr. G.A. Visscher

foto Mr. G.A. Visscher

in de periode 1796-1803: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering, lid Intermediair Wetgevend Lichaam, lid Wetgevend Lichaam (1801-1805)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Gerardus Anthony

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 27 september 1762

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 14 januari 1827

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • patriottisch (tijdens de Republiek)
 • onafhankelijk (als lid van de Nationale Vergaderingen)
 • federalist

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/19)

 • substituut-fiscaal van de middelen te lande, van 6 juli 1808 tot 1810
 • ambteloos, van 1810 tot 14 januari 1827

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

 • lid comité tot de zaken van het hof van justitie in het gewest Utrecht
 • regent dolhuis te Utrecht, vanaf 1803

afgeleide functies, presidia etc.
lid constitutiecommissie van eenentwintig (Tweede Nationale Vergadering), van 15 september 1797 tot 22 januari 1798

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Na de intocht van de pruisische troepen in september 1787 werd hij uit de raad verwijderd en door het Hof van Utrecht schuldig verklaard aan het crimen laesae majestatis. Zijn goederen werden verbeurd verklaard. Het arrest van het hof werd in 1795 vernietigd.
 • Na de staatsgreep van 22 januari 1798 weigerde hij de verklaring van afkeer van het stadhouderlijk bewind, het federalisme, de aristocratie en de regeringloosheid te ondertekenen

uit de privésfeer
 • Een zoon van hem was gehuwd met een dochter van W.N. de Pesters van Cattenbroek, lid Notabelenvergadering, lid Staten-Generaal en Tweede en Eerste Kamerlid
 • Zijn vader was ontvanger-generaal van de middelen te water en te lande van Utrecht

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.