Mr. J. van Styrum

foto Mr. J. van Styrum

Haarlemse regent, archetypische windvaan die tussen 1783 en zijn dood in 1824 bestuurlijke functies vervulde onder alle regeringsvormen die Nederland toen kende. Was stedelijk bestuurder onder zowel stadhouder Willem V als onder de Bataafse Republiek. Vervolgens lid van het Wetgevend Lichaam tijdens het Staatsbewind, Schimmelpenninck en Lodewijk Napoleon. Werd na de inlijving van Holland in het Franse keizerrijk prefect van de Franse havenstad Nantes. Eindigde zijn carrière in het Koninkrijk van Willem I als Haarlems gemeenteraadslid.

in de periode 1801-1810: lid Wetgevend Lichaam (1801-1805), lid Wetgevend Lichaam (1805-1806), lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), Landdrost

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Jan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 27 december 1757

overlijdensplaats en -datum
Haarlem, 16 juni 1824

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/18)

  • prefect van Nantes, van 1811 tot 1814
  • lid stedelijke raad van Haarlem, van 26 december 1815 tot 16 juni 1824

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

  • lid Comité van rechten en justitie van Haarlem, van 20 maart 1795 tot 26 augustus 1795
  • lid bestuur Comité van algemeen belang te Haarlem, van 26 augustus 1797 tot 30 maart 1798

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
  • lid administratie van de weeskamer te Haarlem, van 22 mei 1818 tot 16 juni 1824
  • lid financiële commissie (stedelijke raad van Haarlem), van 6 juni 1824 tot 16 juni 1824

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was raad en schepen van Haarlem

niet-aanvaarde politieke functies
  • lid provisionele regering van Haarlem op 21 september 1795 (wegens benoeming tot hoofdschout)

predicaten/adellijke titels
  • baron bij K.B. van 8 juli 1816

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.