Mr. A. Pompe van Meerdervoort

foto Mr. A. Pompe van Meerdervoort
bron: Cornelius Rogge

Regentenzoon uit Dordrecht die zitting had in de (Eerste) Nationale Vergadering. Hij werd in 1798 niet gevangen gezet, maar legde na de staatsgreep van januari wel het lidmaatschap van de Nationale Vergadering neer. Keerde in juli 1798 echter terug in het Vertegenwoordigend Lichaam. Later was hij commissaris voor Oorlog en lid van de Raad voor de Amerikaanse bezittingen. In 1814 behoorde hij tot de Grondwetsnotabelen. Mede aan zijn initiatief was het rijkstoezicht op de waterstaat te danken.

in de periode 1796-1814: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering, lid Intermediair Wetgevend Lichaam, lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Abraham

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Dordrecht, 7 september 1764

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 21 oktober 1831

3.

Partij/stroming

stroming(en)
  • onafhankelijk (als lid van de Nationale Vergaderingen)
  • unitariër

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/18)

  • lid voorlopig bestuur van Dordrecht, van 18 november 1813 tot 2 januari 1816
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Monden van de Maas)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
  • lid commissie van oppertoezicht over de organisatie der Bataafse burgermacht, vanaf 11 oktober 1797
  • lid commissie tot het examineren van de geloofsbrieven van de representanten, vanaf 3 juni 1799

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Na de staatsgreep van 22 januari 1798 legde hij wel de eed af tegen federalisme etc., maar nam hij geen zitting in de Constituerende Vergadering

uit de privésfeer
Zijn vader behoorde tot de Dordtse regentenklasse (onder meer vroedschapslid, schepen en burgemeester) en was lid van de Staten van Holland

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer bij K.B. van 21 juli 1818

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.