W.A. Ockerse

foto W.A. Ockerse

Vooraanstaande patriot. Van huis uit predikant en auteur van de Staatsregeling van het Bataafsche Volk van maart 1798 (de eerste Nederlandse 'grondwet'). Was vanaf 1795 een actief lid in de Amsterdamse kring van unitariërs rond Gogel, Wiselius, Konijnenburg en Fijnje. Werd gekozen als afgevaardigde in de Tweede Nationale Vergadering, die was ingesteld nadat een eerste Staatsregeling per 'referendum' in augustus 1797 was weggestemd. Werd in deze Vergadering voorzitter van de commissie constitutionele zaken, en was belast met het schrijven van de nieuwe Staatsregeling. Steunde voluit de unitarische staatsgreep van januari 1798, en moest de politiek verlaten na een nieuwe staatsgreep in juni 1798. Ruïneerde zich vervolgens als effectenhandelaar, en sloot zijn loopbaan af als predikant.

in de periode 1797-1798: lid Tweede Nationale Vergadering, lid Constituerende Vergadering, lid Vertegenwoordigend Lichaam (mei/juni 1798)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Anthony

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Vianen, 16 april 1760

doopplaats en -datum
Vianen, 20 april 1760

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 19 januari 1826

3.

Partij/stroming

stroming(en)
Republikein (in de Nationale Vergadering)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/8)

 • makelaar in effecten te Amsterdam, van 1 december 1799 tot 1802 (compagnieschap van negocie en effecten onder de firma "W.C. van Vloten en comp.")
 • predikant te Limmen, van 28 oktober 1810 tot 1818

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid commissie voor de zaken der protestantse kerken in Oost- en West Indië te 's-Gravenhage, van 7 december 1820 tot 19 januari 1826
 • tweede secretaris Maatschappij van Weldadigheid te 's-Gravenhage, vanaf 1818

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid constitutiecommissie van eenentwintig (Tweede Nationale Vergadering), van 15 september 1797 tot 22 januari 1798
 • lid constitutiecommissie van zeven (Constituerende Vergadering), van 22 januari 1798 tot 17 maart 1798

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Na de staatsgreep van 12 juni 1798 werd hij gevangen genomen en vervolgens gevangen gezet op het Huis ten Bosch. Zijn vrijlating volgde spoedig.
 • Na zijn vrijlating trok hij zich uit de politiek terug

uit de privésfeer (3/5)
 • Een longkwaal noodzaakte hem in 1818 om emiraat als predikant te Limmen te verzoeken
 • In zijn hoedanigheid van tweede secretaris van de Maatschappij van Weldadigheid redigeerde hij het maandschrift "de Star"
 • Zijn vader was notaris en schepen te Vianen. Zijn schoonvader was burgemeester van Wijk-bij-Duurstede

verkiezingen
 • Werd in 1799 bij de verkiezingen voor het Vertegenwoordigend Lichaam in het district Amsterdam VIII gekozen als (eventuele) plaatsvervanger van P. Linthorst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.