W.A. Lestevenon

Uit het Amsterdamse patriciaat afkomstige patriot die zelf vooral in Haarlem bestuurlijk actief was. Was daar onder meer baljuw, vroedschapsraad en schepen en had tevens zitting in de Staten-Generaal. Verloor die functies door de orangistische omwenteling van 1787. Keerde in 1795 terug in het bestuur van Haarlem en van Holland en maakte deel uit van het Comité te lande en van de Eerste Nationale Vergadering. Moest vanwege een zedenschandaal uitwijken naar Frankrijk.

in de periode 1795-1797: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Comité te lande

voornamen

Willem Anne

personalia

geboorteplaats en -datum
Parijs, 14 oktober 1750

overlijdensplaats en -datum
Parijs, 1816 (andere bron: 1803)

levensbeschouwing
protestant (echtgenote doopsgezind, huwelijk in gereformeerde kerk)

partij/stroming

stroming(en)
 • patriottisch (tijdens de Republiek)
 • onafhankelijk (in de Nationale Vergadering)

hoofdfuncties en beroepen

 • drossaard van Stad en Baronie van Breda, vanaf 1769
 • baljuw te Haarlem
 • commissaris kleine bank van justitie te Haarlem, van 1775 tot 1776
 • raad in de Vroedschap van Haarlem, van 15 april 1778 tot 19 februari 1788
 • schepen van Haarlem, van 14 september 1778 tot 1779
 • schepen van Haarlem, van 1781 tot 1782
 • lid Staten van Holland, van 1783 tot 1783
 • gedeputeerde ter Staten-Generaal, van 12 mei 1784 tot 30 april 1787 (voor Holland)
 • gevolmachtigd minister te Brussel, van 1784 tot 1787
 • kerkmeester te Haarlem, 1787
 • ambteloos, van 1787 tot januari 1795
 • lid provisionele regering van Haarlem, van 21 januari 1795 tot 25 augustus 1795
 • gedeputeerde ter Staten-Generaal, van 28 januari 1795 tot 1795 (voor Holland)
 • lid Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande, van 10 maart 1795 tot 1 maart 1796 (voor Holland; benoemd 4 maart 1795)
 • lid bestuur van Haarlem, van 25 augustus 1795 tot 19 maart 1796
 • lid Vergadering van provisionele representanten van het Volk van Holland, van 30 september 1795 tot 1 maart 1796
 • lid Eerste Nationale Vergadering, van 1 maart 1796 tot 1 september 1797 (voor het district Haarlem)

nevenfuncties

 • houtvester van Brederode te Haarlem, van 1777 tot 1782
 • lid College van Curatoren Hogeschool te Leiden, van 1785 tot 19 februari 1788
 • lid College van Curatoren Hogeschool te Leiden, van 9 februari 1795 tot 1797

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid kamer van financien van Haarlem, van 22 januari 1795 tot 21 maart 1795 (provisionele regering)
 • lid kamer van fabricage van Haarlem, van 22 januari 1795 tot 20 maart 1795 (provisionele regering)
 • lid comité van buitenlandse zaken van Holland, van 2 april 1795 tot maart 1796 (vergadering provisionele representanten)
 • lid comité van militaire zaken van Holland, van 29 januari 1795 tot 31 oktober 1795 (vergadering provisionele representanten)

opleiding

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (niet voltooid), Hogeschool te Leiden, van 10 november 1760 tot 1767

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Werd in 1797 beschuldigd van sodomie en vestigde zich daarna Parijs
 • Zijn vader was secretaris en schepen van Amsterdam en ambassadeur in Parijs

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Parijs, vanaf 14 oktober 1750
 • Leiden, vanaf 10 november 1760
 • Breda, van 1768 tot 1777
 • Haarlem, van 1777 tot 1784
 • Brussel, van 1784 tot 19 februari 1788
 • Haarlem, van 19 februari 1788 tot 18 juni 1796
 • Parijs, van 18 juni 1796 tot 1816 (na 1816)

bezit van heerlijkheden
 • heer van Berkenrode
 • heer van Hazerswoude

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • directeur Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, vanaf 1778
 • lid Vrijmetselaarsloge te Haarlem, vanaf 1792

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel VIII, 112
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IX, 600
 • J.E. Elias, "De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795", 711
 • J.H. Scheffer, "Genealogie van het geslacht Lestevenon"

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd (ondertrouw) te Haarlem, 24 november 1779

echtgeno(o)t(e)/partner
J. Hodshon, Johanna

kinderen
kinderloos

vader
Mr. M. Lestevenon, Mattheus

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 8 februari 1715

moeder
M.W. van der Duyn tot 's-Gravemoer, Maria Wilhelmina (tweede echtgenote; scheiding bij akte van 8 juni 1755)

geboorteplaats en/of -datum
onbekend, 8 februari 1715

stiefmoeder
S. Faulquier, Susanne

beroep grootvader (vaderskant)
 • schepen van Amsterdam, van 1710 tot 1710
 • schepen van Amsterdam, van 1716 tot 1717
 • lid vroedschap van Amsterdam, van 1717 tot 1743
 • burgemeester van Amsterdam, vanaf 30 oktober 1722

familierelaties
 • Zwager van A. Hodshon, lid Notabelenvergadering

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.