E.A. de Jongh

foto E.A. de Jonghvergrootglas

Rotterdamse fabrikant die in 1804 in het stadsbestuur kwam. Zat in 1814 namens het departement van de Monden van de Maas in de Notabelenvergadering in Amsterdam.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

voornamen

Erdwin Adrianus

personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 20 maart 1777

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 25 september 1833

levensbeschouwing
Evangelisch Luthers

opmerkingen over de naam en/of titel
Zijn roepnaam was "Wien"

hoofdfuncties/beroepen

 • koperfabrikant en -handelaar te Rotterdam (werkzaam in bedrijf van vader, na 1809 met zijn broers voortgezet)
 • schepen van Rotterdam, vanaf 1804 (nog in 1805)
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Monden van de Maas)
 • lid Vroedschap (vanaf 1816 stedelijke raad) van Rotterdam, vanaf 7 juli 1814

nevenfuncties

 • lid Stadsarmenbestuur van Rotterdam, 1804
 • lid Rechtbank van Koophandel, vanaf 1812
 • administrateur Fonds voor de Rotterdamse Landmilitie, omstreeks 1813
 • lid bestuur Nederlands Bijbelgenootschap te Rotterdam, vanaf 22 juli 1814
 • lid commissie ontwerpen algemeen reglement voor de Evangelisch Lutherse kerk, 1815
 • lid Evangelisch Lutherse Synode, vanaf 1818 (nog in 1824)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Hij stond bekend als een belezen burger en kenner van de politieke verhoudingen van zijn tijd blijkens zijn aanzienlijke nagelaten bibliotheek. Hierin een atlas voor de Vaderlandsche Historie in 18 portefeuilles , o.a. met spotprenten, met eigenhandig vervaardigde beredeneerde registers verkocht voor de destijds zeer aanzienlijke som van f 3900.
 • Zijn vader was koperhandelaar en provisioneel wethouder van Rotterdam

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Rotterdam, Zuidblaak B38
 • Rotterdam, buitenplaats Lust en Rust, Westzeedijk, vanaf 1822

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Tekengenootschap "Hierdoor tot Hooger"

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • J.H.W. Unger, "De regeering van Rotterdam"
 • G. van Reyn, "Geschiedkundige beschrijving der stad Rotterdam", deel 2. blz. 55

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te Deventer, 28 december 1799 (echtgenote overleden 27 december 1807)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te Deventer, 4 april 1809

echtgeno(o)t(e)/partner
Th. Jordens, Theodora

2e echtgeno(o)t(e)/partner
Æ.A. Weerts, Æmilia Alida

kinderen
 • 3 zonen en 1 dochter (2 zonen jong gestorven)
 • kinderloos (tweede huwelijk)

vader
D. de Jongh, Daniël

geboorteplaats en/of -datum
Rotterdam, oktober 1745 (gedoopt 28 oktober)

moeder
L.R. Raeber, Lucia Maria

geboorteplaats en/of -datum
Gozlar (Dld.), januari 1754 (gedoopt 1 februari)

beroep grootvader (vaderskant)
koperhandelaar

beroep grootvader (moederskant)
officier in Staatse dienst (gardes du corps van stadhouder Willem V)

familierelaties
 • Schoonzoon van C.A. Jordens, lid Wetgevend Lichaam
 • Schoonzoon (na tweede huwelijk) van A.J. Weerts, lid Wetgevend Lichaam

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.