E.A. de Jongh

foto E.A. de Jonghvergrootglas

Rotterdamse fabrikant die in 1804 in het stadsbestuur kwam. Zat in 1814 namens het departement van de Monden van de Maas in de Notabelenvergadering in Amsterdam.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

Voornamen

Erdwin Adrianus

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 20 maart 1777

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 25 september 1833

levensbeschouwing
Evangelisch Luthers

opmerkingen over de naam en/of titel
Zijn roepnaam was "Wien"

Hoofdfuncties/beroepen

  • koperfabrikant en -handelaar te Rotterdam (werkzaam in bedrijf van vader, na 1809 met zijn broers voortgezet)
  • schepen van Rotterdam, vanaf 1804 (nog in 1805)
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Monden van de Maas)
  • lid Vroedschap (vanaf 1816 stedelijke raad) van Rotterdam, vanaf 7 juli 1814

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Hij stond bekend als een belezen burger en kenner van de politieke verhoudingen van zijn tijd blijkens zijn aanzienlijke nagelaten bibliotheek. Hierin een atlas voor de Vaderlandsche Historie in 18 portefeuilles , o.a. met spotprenten, met eigenhandig vervaardigde beredeneerde registers verkocht voor de destijds zeer aanzienlijke som van f 3900.
  • Zijn vader was koperhandelaar en provisioneel wethouder van Rotterdam

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
  • J.H.W. Unger, "De regeering van Rotterdam"
  • G. van Reyn, "Geschiedkundige beschrijving der stad Rotterdam", deel 2. blz. 55

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.