Mr. J.L. Huber

foto Mr. J.L. Huber
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Fries belastinginner en vooraanstaand patriot. Vluchtte na de Pruisische inval in 1787 naar Frankrijk en was door zijn functie als secretaris van Coert Lambert van Beyma een prominente schakel in de patriotse vluchtelingengemeenschap van Sint-Omer. Ontwikkelde zich later in Frankrijk tot één van de Bataafse woordvoerders met het Franse revolutionaire regime, en werd mede-coördinator van het Bataafse legioen dat vanaf 1792 de terugkeer van de patriotten militair voorbereidde. Was van 1796 tot 1805 met tussenpozen volksvertegenwoordiger, en vervolgde zijn carrière als bestuurder onder zowel Napoleon als Willem I.

in de periode 1796-1802: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Wetgevend Lichaam (1801-1805), lid Comité te lande

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johannes Lambertus

geboorteplaats en -datum
Leeuwarden, 7 augustus 1750, opmerking: volgens huw.akte, andere bron: Blessum 8 augustus

overlijdensplaats en -datum
Blessum, 30 juni 1826

2.

Partij/stroming

stroming(en)
 • patriottisch (tijdens de Republiek)
 • Moderaat (in de Nationale Vergadering)
 • federalist

3.

Hoofdfuncties/beroepen (4/27)

 • vrederechter te Dronrijp, van 4 januari 1811 tot 1812
 • vrederechter te Dronrijp, van 1813 tot 1818
 • grietman van Het Bilt, van 24 juni 1816 tot 30 juni 1826
 • lid Provinciale Staten van Friesland, vanaf 1818, opmerking: onzeker

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

 • secretaris vrijkorps te Leeuwarden, van 12 januari 1785 tot 1787
 • kolonel exercitiegenootschap van Menaldumadeel, vanaf 1787

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/10)
 • Als lid van de Staten-Generaal voerde hij in zeer gematigde zin de correspondentie met het bestuur van Friesland. op 27 januari 1796 werd een brief van hem aan zijn Friese politieke vrienden onderschept doordat er in Friesland op 26 januari 1796 een revolutie van de radicalen had plaats gehad. Deze revolutie had tot gevolg dat hij op 28 januari 1796 werd afgezet als afgevaardigde naar de Staten-Generaal.
 • Hij werd in 1796 door zijn Friese vrienden naar Parijs afgevaardigd om de franse minister Cochon de Lapparent en directeur Reubell trachten over te halen om hun invloed te gebruiken tot wijziging van de politieke situatie in Friesland. De missie had geen succes.
 • Hij werd op 2 augustus 1797 door twee leden van de Nationale Vergadering belast met het organiseren van een burgerwacht te Zwolle

uit de privésfeer
 • Hij bekwaamde zich in de administratie bij een notaris, die tevens procureur was, opmerking: 00-11-1776?/
 • Zijn vader was ontvanger-generaal van de florenen

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Staten van Friesland, 16 juni 1795 (hij prefereerde het lidmaatschap van de Staten-Generaal)
 • lid comité tot de algemene zaken van het bondgenootschap te lande (voor Friesland), 4 maart 1795 (bedankte op 13-04-1795, hij prefereerde het lidmaatschap van de Staten-Generaal)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, deel VI, 429
 • N. Japikse, "Een onuitgegeven levensbericht van Johannes Lambertus Huber", in: Bijdragen voor geschiedenis en oudheidkunde, 1923, p. 41 en 227
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VIII, 867
 • Ned. Patriciaat, 1961

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.