Mr. J. van Haeften

Utrechtse advocaat en patriot die in 1787 uit het bestuur werd gezet, maar daarin in 1795 terugkeerde. Was secretaris van de commissie uit de Nationale Vergadering die de grondwet moest opstellen. Kreeg in 1798 zelf zitting in de volksvertegenwoordiging en bekleedde enkele keren het voorzitterschap van de twee Kamers van het Vertegenwoordigend Lichaam. Vanaf de Franse tijd rechter in Heerenveen.

in de periode 1798-1801: lid Intermediair Wetgevend Lichaam, lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Tweede Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Jacob

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 2 oktober 1751

overlijdensplaats en -datum
Oudenrijn, 3 augustus 1831

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/19)

  • lid Nationaal Syndicaat, van 1 maart 1803 tot 29 april 1805
  • rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Heereveen, vanaf 1810

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

  • lid Praedense raad van de stad Utrecht (voor 1795)
  • kapitein patriotse schutterijcompagnie 'De Pekstokken', vanaf 1783

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was raadsheer in het Gerechtshof te Utrecht

niet-aanvaarde politieke functies
  • lid Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande voor Utrecht, maart 1795
  • lid Vertegenwoordigend Lichaam, juli 1801 (geen zitting genomen)
  • lid Wetgevend Lichaam (vanwege zwagerschap met de eveneens benoemde Visscher)

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.