Mr. J. Graafland

foto Mr. J. Graafland
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Amsterdamse bestuurder die tevens bewindhebber was bij de West- en Oost-Inidsche Compagniën. Zijn vader was raadsheer (rechter) en zijn schoonvader had een koffieplantage in Suriname. Hij had zitting in de Vergadering van Notabelen van 1814 en was daarin met ruim 80 jaar het oudste lid. In 1815 werd hij in de adelstand verheven.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Joan

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Ook wel Graafland Pzn.

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 15 juni 1733

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 17 januari 1821

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/8)

  • ambteloos, vanaf januari 1795
  • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn vader was raadsheer in het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland
  • Zijn schoonvader was arts en eigenaar van een koffieplantage in Suriname en behoorde tot de Middelburgse regenten. Tevens was hij gedeputeerde ter Staten-Generaal.
  • Een zoon van hem was gehuwd met een zus van Jan van de Poll (lid Wetgevend Lichaam)

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 16 september 1815

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.