Mr. J. Blaauw

foto Mr. J. Blaauw
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Uit Gouda afkomstige jurist, die in 1787 als regent werd afgezet vanwege zijn patriottische sympathieën. Onderhandelde in 1794-1795 met de Fransen over de zelfstandigheid onder Frans toezicht. Had als democraat zitting in de Tweede Nationale Vergadering en daarna in de Constituerende Vergadering. Aan zijn gezantschap in Wenen kwam spoedig een einde door de staatsgreep van juni 1798, waarna zijn staatkundige rol grotendeels was uitgespeeld.

in de periode 1797-1798: lid Tweede Nationale Vergadering, lid Constituerende Vergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jacobus

geboorteplaats en -datum
Gouda, 28 maart 1759

overlijdensplaats en -datum
Parijs, 12 oktober 1829

2.

Partij/stroming

stroming(en)
democratisch unitariër

3.

Hoofdfuncties/beroepen (4/15)

 • lid Constituerende Vergadering, van 22 januari 1798 tot 14 februari 1798
 • buitengewoon gezant te Wenen, van 15 februari 1798 tot 12 juni 1798
 • ambteloos te Parijs, van 13 juni 1798 tot 1811
 • ontvanger van de "droits reunis" te Dordrecht, van 1811 tot 1813

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

kolonel van de schutterij van Gouda, van 1786 tot 1787

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid comité tot organisatie van de primaire vergaderingen, van 19 januari 1795 tot 19 juni 1795 (provisionele raad)
 • lid commissie van buitenlandse zaken, van september 1797 tot 14 februari 1798 (tweede nationale vergadering)

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Het werd door de leiders van de staatsgreep van januari 1798 gewenst geacht dat hij buiten deze staatsgreep bleef vanwege zijn vijandige gezindheid t.a.v. Delacroix, de Franse gezant bij de Bataafse Republiek. Deze had een groot aandeel in de onderhandelingen die aan de staatsgreep voorafgingen. Blaauw verbleef ten tijde van de staatsgreep in Parijs als lid van de commissie van buitenlandse zaken.
 • Hij werd tot buitengewoon gezant te Wenen benoemd op instigatie van J. Eykenbroek, gemachtigde van het Uitvoerend Bewind in Parijs om onderhandelingen over financiële steun aan Frankrijk te voeren. Deze was bang dat Blaauw als lid van de commissie van buitenlandse zaken ruchtbaarheid zou geven aan financiële transacties waarvan Eykenbroek en de zijnen ongecontroleerd voordeel trokken. Blaauw bleef echter te lang in Parijs talmen en was daar nog aanwezig tijdens de staatsgreep van 12 juni 1798. Dientengevolge werd hij als gezant ontslagen.
 • Hij week in 1813 uit naar Soissons (Frankrijk) toen de verbonden mogendheden ons land bezetten

uit de privésfeer
 • Zijn vader was predikant te Twisk, Nieuwendam, Breda en Gouda

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Nationale Vergadering voor het district Gouda (hij achtte zijn verblijf in Parijs nuttiger)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • J.A. Sillem, "Mr. Jacob Blaauw", in: De Gids 1875
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VIII, 114

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.