Mr. C.L. van Beyma

foto Mr. C.L. van Beyma
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Democratisch gezinde patriottische voorman uit Friesland, die in 1787 één van de leiders werd van de patriottische vluchtelingengemeenschap in Frankrijk. Onbuigzaam van karakter en snel gepikeerd. Vocht jarenlang een verbeten persoonlijke vete uit met mede-vluchtelingenleider Valckenaer, wat uiteindelijk leidde tot zijn tijdelijke arrestatie door de Franse autoriteiten in 1793. Na zijn terugkeer naar de Republiek in 1795 werd hij voorzitter van de vergadering van provisionele representanten in Friesland en in maart 1796 kreeg hij zitting in de Nationale Vergadering. Tegenstander van een federalistische grondwet, maar desondanks in januari 1798 gevangengenomen. Na zijn vrijlating speelde hij geen politieke rol meer.

in de periode 1796-1798: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Coert Lambertus

geboorteplaats en -datum
Harlingen, 5 februari 1753

overlijdensplaats en -datum
Dronrijp (grietenij Menaldumadeel), 7 september 1820

2.

Partij/stroming

stroming(en)
 • patriottisch (tijdens de Republiek)
 • onafhankelijk (in de Nationale Vergaderingen)
 • federalist

3.

Hoofdfuncties/beroepen (4/15)

 • lid Tweede Nationale Vergadering, van 1 september 1797 tot 22 januari 1798 (voor het district Ferwerd)
 • provisioneel secretaris (Tweede) Nationale Vergadering, van 1 september 1797 tot 29 september 1797
 • advocaat-fiscaal van de convooien en licenten en de middelen te water te Harlingen, van augustus 1798 en nog in 1815
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 2 juni 1817 tot 7 september 1820 (voor de landelijke stand, district Barradeel)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

 • lid vrijkorpsen van Leeuwarden en Dokkum, vanaf juli 1783 (oprichter)
 • juré in het cour d'assises van Friesland, 1811

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid commissie tot zaken van de generaliteit van Friesland, vanaf 8 april 1795 (vergadering van provisionele representanten)
 • lid commissie tot de Franse zaken van Friesland, van 24 april 1795 tot 21 juni 1795 (vergadering van provisionele representanten)

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Op 28 november 1787 werd hij vanwege zijn patriottische activiteiten voor het Hof van Friesland gedaagd, bij verstek veroordeeld tot verbanning uit Friesland en verbeurd verklaard van zijn goederen. Na vernietiging van dit vonnis eind 1794 keerde hij na een verblijf van enkele jaren in Frankrijk in januari 1795 naar Nederland terug.
 • Wegens gebrek aan 'burgerzin' werd hij in 1793 te Parijs gevangengezet door een van zijn aanhangers in Frankrijk afgescheiden groepering; zijn vrijlating volgde in het najaar van 1794
 • Na de staatsgreep van 22 januari 1798 werd hij, ondanks zijn radicalisme, gevangengenomen en vervolgens gevangen gehouden op Huis Ten Bosch. Zijn vrijlating volgde op 11 augustus 1798 na de laatste maand onder kamerarrest op het landgoed van zijn vader in Weidum te hebben doorgebracht. Reden van zijn gevangenneming was zijn gematigde optreden tegen bekende oranjegezinde ambtenaren. Na de staatsgreep van 12 juni 1798 zat hij vier weken langer gevangen dan vele van zijn lotgenoten, omdat hem nu juist zijn radicalisme werd verweten.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was secretaris van de Admiraliteit van Harlingen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • W.A. van der Meulen, "Coert Lambertus van Beyma" (1894)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VIII, 94
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel II, 156
 • J. Rosendaal, Bataven. Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 (2003)
 • J.K.T. Postma, "Coert van Beyma: een eigenzinnige Friese patriot. In de knel tussen Bataafse beginselen en Friese belangen", in Medelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 43 (2020), nr. 2, 101-114

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.