Mr. G. Alberda van Menkema

Groningse landeigenaar, die vóór 1795 gedeputeerde ter Staten-Generaal en gecommitteerde in de Raad van State was. Maakte in 1814 deel uit van de Vergadering van Notabelen in Amsterdam.

in de periode 1814: lid notabelenvergadering

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Gerhard

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Uithuizen, 31 augustus 1764

overlijdensplaats en -datum
Uithuizen, 7 mei 1828

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/8)

  • lid Provinciale Staten van Groningen, van 19 september 1814 tot 7 mei 1828 (voor de Ridderschap)
  • houtvester, derde district van Groningen, omstreeks 1815

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

  • lid Ridderschap van Groningen, vanaf 1814
  • lid College van Curatoren Hogeschool te Groningen, omstreeks 1818

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn vader was gecommitteerde raad, lid Gedeputeerde Staten, gedeputeerde ter Staten-Generaal en raad in de Admiraliteiten van Amsterdam en van Harlingen
  • Zijn jongste dochter was gehuwd met E.J.I. Cremers, lid Wetgevend Lichaam

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 28 augustus 1814

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.