Mr. A.J.L. Borret

foto Mr. A.J.L. Borret
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Conservatieve katholieke bestuurder uit Oost-Brabant, wiens juridische en bestuurlijke loopbaan in 1795 begon. Werd onder Lodewijk Napoleon afdelingschef op Justitie en was na 1815 Gedeputeerde in Brabant. Kwam in 1821 als eerste katholieke Noord-Nederlander in de Raad van State, een ambt dat hij in 1842 verruilde voor het Gouverneurschap in Brabant. Was als echte Brabander een populair gouverneur en had ook goede banden met de koning en met protestanten. Thorbecke handhaafde hem in 1850 als Commissaris en pas in 1856 kreeg hij op eigen (herhaald) verzoek ontslag.

in de periode 1815-1856: lid notabelenvergadering, buitengewoon lid Staten-Generaal, lid Raad van State, Provinciaal Gouverneur, Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Gemert, 12 augustus 1782

overlijdensplaats en -datum
Delft, 7 september 1858

2.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/12)

 • buitengewoon lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, van 8 augustus 1815 tot 19 augustus 1815 (voor Brabant)
 • lid Raad van State, van 1 september 1821 tot 15 mei 1842 (benoemd bij K.B. van 7 augustus 1821; waarnemend voorzitter tijdens afwezigheid van Z.K.H. de Prins van Oranje)
 • commissaris belast met het voorlopig bestuur der weder in bezit genomen landstreken van Limburg, van 12 juni 1839 tot 12 januari 1841 (met J.E.P.E. Gericke van Herwijnen)
 • Gouverneur van Noord-Brabant, van 19 mei 1842 tot 1 augustus 1850 (benoemd bij K.B. van 20 april 1842)
 • Commissaris des Konings in Noord-Brabant, van 1 augustus 1850 tot 1 september 1856

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

 • voorzitter Staatscommissie omtrent de reclames ten aanzien der abuizen, die zich in kadastrale werkzaamheden voordoen, vanaf januari 1833
 • lid Staatscommissie tot onderzoek van de rekening der koloniale remises, 1841

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stemde als lid van de Vergadering van Notabelen tegen de ontwerp-Grondwet

uit de privésfeer (3/4)
 • De familie Borret kwam oorspronkelijk uit de omgeving van Luik en vestigde zich in de zeventiende eeuw in Dordrecht
 • Een dochter van hem was getrouwd met een zoon van H. van Berckel, buitengewoon Tweede Kamerlid
 • Zijn vader was landschout van stad en lande van Ravestein

niet-aanvaarde politieke functies
 • Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, 1825 (bedankt wegens familie-omstandigheden en politieke redenen)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • A.F.J. van Kempen, "Antonius Borret (1782-1858). Bestuurder", in: Brabantse Biografieën, deel IV, 33
 • A.F.J. van Kempen, "Mr. A.J.L. Borret (1782-1858) en J.E.P.E. Gericke (1785-1845), commissarissen voor de wederinbezitneming, 1839-1840", in: J.M.H. Wieland (red.), "De gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989" (1989)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 421
 • Ned. Patriciaat, 1963

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.