Mr. E.C. De Gerlache

Politicus uit Luik, voorman van de Belgische liberaal-katholieken en voordien oppositioneel Tweede Kamerlid tijdens de vereniging van Noord en Zuid. Was in zijn woonplaats advocaat en gemeenteraadslid en werd in 1824 tot Kamerlid gekozen. Ondanks zijn kritische houding tegenover onder meer het persbeleid van Willem I was hij tegenstander van een splitsing en (slechts) voorstander van een bestuurlijke scheiding. Onderhandelde daarover in september 1830 met de Prins van Oranje. Hij volgde begin 1831 Surlet de Cokier op als voorzitter van het Nationaal Congres en werd tevens voorzitter van de ministerraad. Was nadien Kamervoorzitter en voorzitter van het Hof van Cassatie.

oppositionelen ten tijde van Willem I
in de periode 1824-1830: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Biourge (Luxemburg), 26 december 1785

overlijdensplaats en -datum
Elsene (Ixelles), 10 februari 1871

2.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal
 • oppositioneel (tijdens Willem I)
 • Katholieken (sinds de onfhankelijkheid in 1830)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 oktober 1824 tot 18 oktober 1830 (voor de provincie Luik)
 • minister zonder portefeuille, voorzitter van de raad van ministers, van 26 februari 1831 tot 15 maart 1831
 • lid Kamer van Volksvertegenwoordigers van België, van 8 september 1831 tot 18 juli 1832 (voor het arrondissement Luik)
 • voorzitter Kamer van Volksvertegenwoordigers van België, van 10 september 1831 tot 18 juli 1832
 • voorzitter Hof van Cassatie, van juli 1832 tot 1867

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

lid Raad van Toezicht op het openbaar onderwijs te Luik, vanaf 1825

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Pleitte in november 1828 voor invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid
 • Stelde in december 1829 voor om een verzoekschrift van L.M. Fontan aan de minister van Justitie te versturen. Dit voorstel werd met 62 tegen 35 stemmen verworpen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in februari 1831 kandidaat voor het regentschap van België, maar werd verslagen door E.C. Surlet de Chokier. Die kreeg 108 stemmen en hijzelf 43.

uit de privésfeer
 • Hield zich ook bezig met geschiedschrijving
 • Zijn vader was eigenaar van een ijzergieterij (hoogovens) te Waillimont

predicaten/adellijke titels
 • baron, 1844

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Th. Juste, "Le baron de Gerlache, ancien président du Congrès national, etc. 1785-1870", Bruxelles, 1870
 • P. de Gerlache, "Gerlache et la fondation de la Belgique indépendante", Brussel, 1931
 • Biographie Nationale, deel XXXII, 217

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.