G.S.G. baron van Fridagh

Provincieambtenaar, die in 1840 namens Overijssel buitengewoon lid van de Tweede Kamer was en een jaar later lid van de Algemene Rekenkamer werd. Hij bleef dat vijftien jaar. Zoon van een vooraanstaande Overijsselse patriot.

in de periode 1840-1866: buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Algemene Rekenkamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Gijsbert Schotte Gerhard

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Ook wel: De Freijtag Fridagh

geboorteplaats en -datum
Ankum (gem. Dalfsen (Ov.)), 25 december 1800

overlijdensplaats en -datum
Zwolle, 11 augustus 1876

3.

Hoofdfuncties/beroepen

  • ambtenaar eerste klasse, Provinciale Griffie te Zwolle, omstreeks 1840 tot 1 december 1841
  • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 augustus 1840 tot 5 september 1840 (voor Overijssel)
  • lid Algemene Rekenkamer, van 1 december 1841 tot 1 april 1866

4.

Nevenfuncties

lid Staatscommissie tot onderzoek van de rekening der koloniale remises, 1841

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn oudste broer van lid van gedeputeerde staten van Overijssel
  • Zijn vader was lid van de vergadering van provisionele representanten en van het departementaal bestuur van Overijssel. Hij speelde in 1795 een actieve rol bij de patriottische onwenteling in Overijssel.
  • De patriottische voorman Joan Derk van der Capellen tot den Pol was gehuwd met een nicht van zijn vader

predicaten/adellijke titels
  • baron, 4 november 1822

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.