Mr. J. van Dam van Noordeloos

Rotterdamse suikerfabrikant, stadsbestuurder en landeigenaar, die in 1848 als buitengewoon lid zitting had in de Tweede Kamer. Had eerder dat jaar bedankt als gewoon lid toen de Staten hem tot opvolger van Luzac kozen. Steunde als lid van de Dubbele Kamer alle voorstellen tot Grondwetsherziening. Was zeven jaar gedeputeerde van (Zuid-)Holland.

liberaal
in de periode 1848: buitengewoon lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Jacob

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 29 september 1791

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 19 februari 1872

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, van december 1840 tot 27 juni 1845
  • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1848 tot 8 oktober 1848 (voor Zuid-Holland)
  • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 24 september 1850 tot februari 1851 (voor het kiesdistrict Rotterdam)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

  • lid Armbestuur van Rotterdam
  • lid Militieraad van Rotterdam

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
  • Voerde als lid van de Dubbele Kamer het woord bij behandeling van de hoofdstukken II (de Koning) en IX (Waterstaat) van de Grondwetsherziening
  • Stemde vóór alle voorstellen tot Grondwetsherziening

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn moeder was vrouwe van Brakel
  • Zijn vader was koopman, lid van de provisionele raad van Rotterdam en schepen van Schieland. Hij overleed in 1795.

niet-aanvaarde politieke functies
  • lid Tweede Kamer, 8 juli 1848 (benoeming niet aangenomen)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
V.D.N. (pseudoniem in 'de Navorscher')

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.