Jhr.Mr. H.J. Caan

foto Jhr.Mr. H.J. Caan
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Lid van de Dubbele Tweede Kamer in 1848, dat vóór alle voorstellen tot Grondwetsherziening stemde. Behoorde tot een Haags regentengeslacht en vervulde in de Franse tijd al diverse bestuursfuncties. Was vijf jaar gedeputeerde van Zuid-Holland.

regeringsgezinden ten tijde van Willem II
in de periode 1848: buitengewoon lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hendrik Johan

wijziging in naam en/of titulatuur
Ook wel: Caan van Maurick

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 8 april 1781

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 januari 1864

2.

Hoofdfuncties/beroepen (5/13)

 • raadadviseur, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1 mei 1832 tot januari 1841
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 15 december 1840 tot 18 september 1848 (voor de Ridderschap)
 • lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, van 15 december 1840 tot 22 juli 1845
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1848 tot 8 oktober 1848 (voor Zuid-Holland)
 • lid Provinciale Staten van Holland, van 3 juli 1849 tot 24 september 1850 (voor de Ridderschap)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid Ridderschap van Zuid-Holland, vanaf 1841
 • lid bestuur Diligentia, Maatschappij voor Natuur en Letterkunde te 's-Gravenhage, vanaf 1841

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde als lid van de Dubbele Kamer het woord bij de algemene beschouwingen over de Grondwetsherziening en bij de behandeling van hoofdstuk VIII (Defensie)
 • Stemde vóór alle wetsvoorstellen tot Grondwetsherziening

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn zoon, Jan Hendrik Caan van Neck, was burgemeester van Rijswijk
 • Zijn vader behoorde tot de Haagse regentenklasse

verkiezingen
 • Versloeg in 1848 bij de verkiezing van buitengewone leden van de Tweede Kamer in Provinciale Staten van Zuid-Holland in de derde stemmingsronde S. Kluijt met 48 tegen 27 stemmen
 • Werd in 1848 door de kiezers van het district Delft als eerste op de voordracht voor het Eerste Kamerlidmaatschap gezet, maar niet door de koning benoemd

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 6 oktober 1821

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.