P.Ch.Gh. (Patrice) ridder De Coninck

foto P.Ch.Gh. (Patrice) ridder De Coninck
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: R.E. van Ditzhuyzen

Brugse jurist, die tijdens de Franse tijd onder meer prefect in Noord-Duitsland en Zeeland was. Speelde als lid van de Grondwetscommissie in 1815 een belangrijke rol bij de instelling van de Eerste Kamer. Nadien Gouverneur van Oost-Vlaanderen en in 1817 minister van Binnenlandse Zaken, waaronder ook de zorg voor waterstaat en onderwijs vielen. Aanvankelijk een door Willem I gewaardeerde Zuid-Nederlander. Mede door zijn zwakke gezondheid en verminderde werkkracht raakte hij later in ongenade. De koning vond hem toen zelfs lui en grof, en promoveerde hem weg naar Buitenlandse Zaken, dat toen een onbetekende post was. Na een half jaar eindigde ook dat ministerschap.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1815-1825: minister, Provinciaal Gouverneur

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Patrice Charles Ghislain (Patrice)

wijziging in naam en/of titulatuur
Ook wel: De Coninck d'Outryve

geboorteplaats en -datum
Brugge, 19 november 1770

overlijdensplaats en -datum
Brugge, 22 mei 1827

2.

Hoofdfuncties/beroepen (9/14)

 • prefect, departement van de Monden van de Elbe, van 10 januari 1811 tot mei 1813
 • rekenmeester Staatsraad
 • lid Grondwetscommissie, van 22 april 1815 tot augustus 1815
 • Gouverneur van Oost-Vlaanderen, van 15 september 1815 tot 21 februari 1817
 • minister van Binnenlandse Zaken, van 21 februari 1817 tot 1 januari 1820
 • minister van Binnenlandse Zaken, Waterstaat en Publieke Werken, van 1 januari 1820 tot 30 maart 1824
 • minister van Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Waterstaat, van 30 maart 1824 tot 5 april 1825
 • minister van Binnenlandse Zaken, van 5 april 1825 tot 22 juni 1825
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 22 juni 1825 tot 1 december 1825

ambtstitel
 • minister van staat, van 16 maart 1826 tot 22 mei 1827

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties

lid College van Curatoren Hogeschool te Gent, omstreeks 1822

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Sprak in 1819, omdat de koning afwezig was vanwege het overlijden van zijn zus prinses Louisa, namens hem de troonrede uit

uit de privésfeer
 • Zijn vader overleed in 1770, nog voor de geboorte van Patrice. Zijn moeder hertrouwde later.
 • Zijn echtgenote was schatrijk
 • Had een zwakke gezondheid en liet veel onderwijsaangelegenheden aan ambtenaar D.J. van Ewijck over

predicaten/adellijke titels
 • baron de l'Empire, 15 augustus 1810
 • ridder, 14 april 1816

6.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • M. Siegenbeek, "Levensbericht van P.C.G. baron de Coninck", in: Handelingen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1827
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel III, 203
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VIII, 306
 • Biographie Nationale, deel IV, 893
 • M.W. Jurriaanse, "De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken 1815-1900"
 • R.E. van Ditzhuyzen, "Patrice Charles Ghislain ridder De Coninck 1770-1827", in: "Onderwijs als opdracht. Leven en werk van de eerste vijftien ministers belast met het onderwijs in de periode 1798-1830"

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.