Mr. C.Th. Elout

foto Mr. C.Th. Elout
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Vooraanstaande staatsman uit een Haarlemse regentenfamilie en minister in de Bataafs-Franse tijd en onder Willem I. Werd onder Lodewijk Napoleon belast met de opstelling van het Wetboek van Strafrecht. Maakte in 1814 en 1815 deel uit van de Grondwetscommissies. Daarna Commissaris-Generaal in Nederlands-Indiė en vervolgens minister van Financiėn en van Marine en Koloniėn. Nam ontslag nadat het cultuurstelsel werd ingevoerd.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1806-1829: lid Staatsraad (1806-1810), minister, lid Raad van State, lid Grondwetscommissie 1813-1814, lid Grondwetscommissie 1815

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Cornelis Theodorus

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 22 maart 1767

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 3 mei 1841

2.

Hoofdfuncties/beroepen (7/18)

 • lid Grondwetscommissie, van 22 april 1815 tot 13 juli 1815
 • commissaris-generaal van Nederlands-Indië, van 16 augustus 1816 tot 16 januari 1819
 • ambteloos, van januari 1819 tot 1 mei 1821
 • minister van Financiën, van 1 mei 1821 tot 30 maart 1824
 • directeur-generaal 's Lands Amortisatiesyndicaat, van 1 mei 1821 tot 30 maart 1824
 • minister van Nationale Nijverheid en Koloniën, van 30 maart 1824 tot 5 april 1825
 • minister van Marine en Koloniën, van 5 april 1825 tot 1 oktober 1829

ambtstitel
 • minister van staat, van 6 september 1829 tot 3 mei 1841

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid commissie voor de samenstelling van een crimineel wetboek, vanaf 18 november 1807
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van september 1814 tot 3 mei 1841

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • president sectie Oorlog en Marine (Staatsraad), van 30 juni 1808 tot 3 juli 1808
 • lid sectie wetgeving en algemene zaken (Staatsraad), van 3 juli 1808 tot 1 augustus 1810

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Activiteiten

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1823 de wet op het Amortisatie Syndicaat tot stand. Dit Syndicaat werd belast met de zorg voor de buitengewone uitgaven van de schatkist, de voldoening van de buitengewone pensioenen, lijfrenten en andere betalingen, het verschaffen van gelden nodig voor het Nederlandse muntwezen, verwisseling van de uitgestelde schulden, kansbiljetten en schuldbekentenissen van het Syndicaat der Nederlanden, betaling van renten van de werkelijke schuld en amortisatie van de schuld.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1821 toen de ontwerp-Stelselwet (over de belastingen) in de Tweede Kamer werd behandeld verhinderd door ziekte en liet de verdediging van het voorstel over aan Appelius, minister van ontvangsten.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was fabrikant en lid van de Haarlemse regentenklasse

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, juli 1819

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/11)
 • P.J. Elout van Soeterwoude (red.), "Bijdragen betrekkelijk koloniale en andere aangelegenheden in de Raad van State", 's-Gravenhage, 1874
 • W.A. Knibbe, "De vestiging der monarchie: Het conflict Elout - Van den Bosch in verband met de voorgeschiedenis der regeeringsreglementen van 1830 en 1836", Utrecht, 1935
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel V, 97
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 805
 • M.A. van Rhede van der Kloot, "Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië, 1610-1888", 273
 • Ned. Patriciaat, 1951

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.