A.W.C. baron van Nagell van Ampsen

foto A.W.C. baron van Nagell van Ampsen
bron: M.W. Jurriaanse

Gelderse edelman, die tot de vertrouwelingen van stadhouder Willem V behoorde. Voor 1795 ambassadeur in Londen. Leidde in 1814 de Vergadering van Notabelen waarin de Grondwet werd goedgekeurd. Daarna, als opvolger van Van Hogendorp, minister van Buitenlandse Zaken. Werd na zijn aftreden belast met het toezicht op de koninklijke verzamelingen van kunst en zeldzaamheden.

orangist
in de periode 1814-1824: lid notabelenvergadering, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Anne Willem Carel

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Ook wel: Van Nagell tot Rijnenburg

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 januari 1756

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 februari 1851

3.

Hoofdfuncties/beroepen (4/18)

 • secretaris van staat voor Buitenlandse Zaken, van 6 april 1814 tot 16 september 1815
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 16 september 1815 tot 16 mei 1824
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 6 juli 1824 tot 1849 (voor de Ridderschap)
 • belast met toezicht op de Koninklijke verzamelingen van kunst en zeldzaamheden te 's-Gravenhage

ambtstitel
 • minister van staat, van mei 1824 tot 16 december 1851

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/5)

 • kamerheer van koning Willem I
 • kamerheer van koning Willem II

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Tijdens zijn ministerschap van Buitenlandse Zaken kwam in 1815 het Verdrag van Wenen tot stand over de grenzen tussen de voormalige Belgische (Oostenrijkse) provinciën, het Groothertogdom Luxemburg, Pruisen en Frankrijk

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Maakte in 1823 met Goubau en Van Maanen deel uit van de delegatie die onderhandelde over een concordaat met de Paus

uit de privésfeer
 • Zijn vader was burgemeester van Lochem, schout en landdrost van Zutphen en gedeputeerde ter Staten-Generaal
 • Zijn tweede zoon (Christien) was gehuwd met een dochter van J.Sj.G.J. van Burmania Rengers, lid Wetgevend Lichaam, lid Notabelenvergadering en staatsraad
 • Zijn echtgenote was een halfzus van H.W. van Aylva van Waardenburg, lid Wetgevend Lichaam en Eerste Kamerlid

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 28 augustus 1814
 • baron, 25 mei 1822

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.