Mr. J.C. van der Hoop

foto Mr. J.C. van der Hoopvergrootglas

Amsterdamse regent, die zowel ten tijde van de Republiek als onder koning Willem I belangrijke functies vervulde bij de marine. Begon zijn loopbaan als advocaat en maakte als zodanig al snel naam. Daarna onder meer advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit van Amsterdam. Tijdens de Bataafse tijd enige maanden gevangen en ambteloos. In 1813 werd hij voorzitter van het voorlopig bestuur van Amsterdam en kort daarna secretaris-generaal (minister) van Marine. Had wetenschappelijke belangstelling, met name op het gebied van het zeewezen. Bleef ondanks zijn rijkdom betrekkelijk eenvoudig.

orangist
in de periode 1813-1825: minister

voornamen

Joan Cornelis

personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 18 mei 1742

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 maart 1825

partij/stroming

stroming(en)
 • orangist
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

hoofdfuncties en beroepen

 • advocaat te 's-Gravenhage, vanaf 12 september 1763
 • advocaat bij de Hoge Raad te 's-Gravenhage, vanaf 27 januari 1764
 • advocaat bij de Raad van Leenhoven, van 7 november 1765 tot 28 oktober 1767
 • landadvocaat bij de Raad van State, van 28 oktober 1767 tot 26 oktober 1769
 • mede- of adjunct-secretaris geoctrooieerde Sociëteit van Suriname, van 1769 tot november 1795
 • secretaris en boekhouder van de garnizoenen van Amsterdam, van 20 december 1769 tot 1781
 • raad en advocaat-fiscaal ter Admiraliteit van Amsterdam, van oktober 1781 tot oktober 1782
 • lid College ter Admiraliteit van Amsterdam en raad van adsistentie van de stadhouder admiraal-generaal voor de zaken van Marine, van 10 oktober 1782 tot februari 1795
 • voorzitter voorlopig bestuur van Amsterdam, van 16 november 1813 tot 30 december 1813
 • commissaris-generaal van de Marine, van 29 november 1813 tot 6 juni 1814
 • secretaris-generaal van de Marine, van 6 april 1814 tot 16 september 1815
 • secretaris-generaal van Koophandel en Koloniën ad interim, van 29 juli 1814 tot 14 september 1814
 • minister van Marine, van 16 september 1815 tot 13 maart 1825

nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
lid commissie voor marine-zaken (Admiraliteit van Amsterdam)

opleiding

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Leiden, van 3 augustus 1756 tot 22 april 1763

activiteiten

als bewindspersoon
 • Stelde diverse reglementen op voor de marine, onder meer inzake examens, aanwerving van personeel en loodswezen

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Sinds 12 oktober 1769 poorter van Amsterdam
 • Hij was gehuwd met zijn nicht
 • Werd op 14 februari 1795 op last van de provisionele representanten van het volk van Holland gearresteerd en bleef tot 3 juli 1795 opgesloten. Daarna werd hij tot augustus 1798 verplicht binnen de muren van Amsterdam te blijven.
 • Kreeg tijdens de Bataafs-Franse tijd de Franse nationaliteit
 • Bedankte tijdens het bewind van koning Lodewijk Napoleon voor diverse functies
 • Weigerde in 1816 een verheffing in de adelstand
 • Zijn vader was secretaris van de Raad van State
 • Zijn schoonvader, Salomon Dedel, was raad in de vroedschap van Amsterdam en lid van Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Amsterdam, Leidsegracht
 • Amsterdam, Herengracht 474
 • Amsterdam, Overtoomseweg (buitenhuis)

ridderorden
Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw, 13 november 1815

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Maatschappij "Dilligentia" te 's-Gravenhage

hobby's
 • plantkunde
 • verzamelen van zeekaarten

publicaties/bronnen

publicaties
"De necessario Romani juris, et subinde quoque canonici juris, in Hollandia, studio" (dissertatie, 1763)

literatuur/documentatie
 • J. Swart, "Korte levensbeschrijving van Mr. Joan Cornelis van der Hoop, Minister van Marine" (1847)
 • N. Habermehl, "Joan Cornelis van der Hoop (1742-1825). Marinebestuurder voor stadhouder Willem V en koning Willem I" (2000)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VI, 800

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

archivalia via site Nationaal Archief
vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Amsterdam, 8 september 1771

echtgeno(o)t(e)/partner
A.M. Dedel, Agnes Maria

kinderen
1 zoon en 3 dochters (en 1 jong gestorven kind)

vader
A. van der Hoop, Adriaan

geboorteplaats en/of -datum
's-Gravenhage, 5 april 1701

moeder
S.S. Dedel, Susanna Sophia

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 15 april 1708

broers en zusters
1 broer en 1 zus

beroep grootvader (vaderskant)
thesaurier-generaal

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.