Mr. C.Ch. baron Six van Oterleek

foto Mr. C.Ch. baron Six van Oterleek
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Uit een Amsterdamse regentenfamilie stammende volksvertegenwoordiger en minister. Was in de Bataafse tijd advocaat en werd in 1805 lid van het Wetgevend Lichaam. In 1808 kwam hij onder koning Lodewijk in de Staatsraad en werd hij directeur-generaal van de publieke schuld. Onder soeverein vorst Willem was hij de eerste die de leiding had van het ministerie van Financien (vanaf 1815 voerde hij ook de titel minister). Verdedigde de voorstellen om de invoerrechten te verhogen op suiker en koffie. Werd later overvleugeld en vervangen door directeur-generaal van de indirecte belastingen Appelius. Stond niet al te goed aangeschreven en leed enkele parlementaire nederlagen.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1805-1821: lid Wetgevend Lichaam (1805-1806), lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), lid Staatsraad (1806-1810), lid notabelenvergadering, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Cornelis Charles

wijziging in naam en/of titulatuur
Jhr. C.Ch. Six van Oterleek, van 15 september 1815 tot 21 december 1820

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 30 september 1772

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 3 juni 1833

2.

Hoofdfuncties/beroepen (6/22)

 • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)
 • secretaris van staat voor Financiën, van 6 april 1814 tot 16 september 1815
 • minister van Financiën, van 16 september 1815 tot 11 april 1821
 • hoofdadministrateur der Domeinen, vanaf 1818
 • vicepresident Ammortisatiesyndicaat, tevens voorzitter van de permanente commissie, vanaf 1826
 • directeur-generaal van 's Lands Amortisatiekas, van 23 maart 1816 tot 1 januari 1821

ambtstitel
 • minister van staat, van 21 december 1820 tot 3 juni 1833

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties

lid Ridderschap van Holland, van 16 september 1815 tot 3 juni 1833

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid sectie wetgeving en algemene zaken (Staatsraad), van 11 mei 1808 tot 24 juni 1808
 • voorzitter negende afdeling (Vergadering van Notabelen), 29 maart 1814

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Als minister haalde Six de koning, die geen voorstander van protectie was, over om hoge invoerrechten op suiker en koffie voor te stellen teneinde de grote uitgaven voor de door de grote mogendheden van de koning geëiste vestingen aan de Franse grens op de staatsbegroting in evenwicht te brengen. Het voorstel werd in de Tweede Kamer door de steun van de Zuidelijke (Belgische) leden aangenomen voor de periode 1818-1819.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was opperboekhouder bij de Wisselbank te Amsterdam
 • Een zoon van hem was gehuwd met een dochter van J.Sj.G.J. van Burmania Rengers, lid Wetgevend Lichaam, lid Notabelenvergadering en staatsraad

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 15 september 1815
 • baron, 21 december 1820

6.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, "Volksrepresentanten en wetgevers" (1991)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IX, 1034

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.