Jhr.Mr. P.A. van Meeuwen

Telg van een Bossche brouwersfamilie, die in 1795 secretaris van Oss werd en daarna functies op belastinggebied vervulde. Had tijdens Lodewijk Napoleon zitting in de Staatsraad en werd in 1819 Statenlid namens de landeigenaren in Noord-Brabant. Die Staten kozen hem in 1819 tot Tweede Kamerlid, wat hij drieëntwintig jaar bleef.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I, regeringsgezinden ten tijde van Willem I en Willem II
in de periode 1819-1842: lid Staatsraad (1806-1810), lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Petrus Andreas

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 27 januari 1772

overlijdensplaats en -datum
Maastricht, 19 augustus 1848

3.

Partij/stroming

stroming(en)
regeringsgezind (ten tijde van Willem I en Willem II)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • directeur-generaal der Domeinen in Brabant, vanaf november 1813
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 2 juni 1817 tot 7 juli 1842 (voor de landeigenaren, district Oirschot-Boxtel)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 oktober 1819 tot 16 oktober 1842 (voor Noord-Brabant)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/6)

 • lid commissie van advies over te nemen maatregelen voor het invoeren van de op 18 juni gesloten overeenkomst met de Heilige Stoel, vanaf oktober 1827
 • lid Ridderschap van Noord-Brabant, vanaf 23 juli 1834

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid sectie wetgeving en algemene zaken (Staatsraad), van 15 november 1807 tot 30 juni 1808
 • lid financiën (Staatsraad), van 30 juni 1808 tot 1 januari 1809

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Behoorde in 1833 tot de 24 leden die tegen de ontwerp-Wet op de middelen stemden. Stemde wel vóór de begroting.
 • Behoorde in 1835 tot de 16 leden die tegen de ontwerp-Wet op de middelen stemde. Stemde wel vóór de begroting.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Kritisch ten aanzien van het financiële beleid van koning Willem I
 • Tweede kandidaat voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer in 1835 en 1837
 • Wenste in 1842 niet voor herverkiezing in aanmerking te komen

uit de privésfeer
 • Schoonvader van A.F.J. baron Prisse, Belgisch minister van Oorlog
 • Zijn vader was bierbrouwer en erfsecretaris van Oss, Lithoyen, Berghem, Heeswijk en Nistelrode

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 23 juli 1834

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.