E. Canneman

foto E. Canneman
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

financiële deskundige tijdens de Bataafs-Franse tijd en het tijdperk van koning Willem I. Amsterdamse koopmanszoon, die na functies in het bankwezen als ambtenaar een bekwame medewerker werd van de eerste 'minister van Financiën', Gogel. Trad in 1814 korte tijd zelf op als minister (secretaris van staat), maar werd spoedig tot staatsraad benoemd. Hield zich nadien in Parijs bezig met de liquidatie van de schuld aan Frankrijk. Was in 1815 tevens lid van de Tweede Kamer geworden, maar hij werd in 1819 vanwege zijn kritische opstelling niet herkozen. In 1832 was hij betrokken bij een vergeefse poging tot Grondwetsherziening. Werd omschreven als een prettige man, met een helder verstand; een 'echt Hollandsch huisvader'.

onafhankelijk ten tijde van Willem I
in de periode 1813-1819: lid Tweede Kamer, minister, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Elias

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 25 januari 1777

overlijdensplaats en -datum
Oosterbeek (gem. Renkum, Gld.), 6 oktober 1861

3.

Partij/stroming

stroming(en)
moderaat (onder Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

 • commissaris-generaal tot de zaken der Financiën van de Verenigde Nederlanden, van 29 november 1813 tot 9 april 1814
 • lid Raad van State, van 12 april 1814 tot 5 juli 1814 (benoemd bij S.B. van 6 april 1814)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 december 1815 tot 18 oktober 1819 (voor Holland)
 • lid stedelijke raad van 's-Gravenhage, van 22 oktober 1830 tot oktober 1851

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/19)

 • lid commissie van bestuur Spaarkas ter voorziening van buitengewone duurte van het brood te 's-Gravenhage, omstreeks 1848
 • vicepresident Genootschap tot Godsdienstig Onderwijs onder de slaven in Suriname, vanaf 1849

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Werd pas in december 1815 lid en was ook in de jaren nadien geregeld afwezig als Kamerlid vanwege zijn werkzaamheden als commissaris-generaal voor de liquidatie in Parijs
 • Werd in 1819 onder invloed van de regering niet herkozen als Tweede Kamerlid vanwege zijn kritische houding tegenover het nieuwe belastingstelsel. Hij vond dat de handel daardoor te zeer belemmerd werd.
 • Een uit hem en Piepers en Van Roijen bestaande geheime Grondwetscommissie stelde in 1832 onder meer voor een Landdag van 100 leden in te stellen ter vervanging van de uit twee Kamers bestaande Staten-Generaal. Die Landdag moest worden gekozen door kiezers, die op hun beurt in 100 districten zouden worden gekozen (50 kiezers per district). Verder werd onder andere een jaarlijkse in plaats van een tienjaarlijkse begroting voorgesteld.

uit de privésfeer
 • Een zoon van hem was gehuwd met een dochter van A.W. Philipse, lid Notabelenvergadering
 • Zijn vader was koopman. Hij overleed toen Elias zeven jaar was.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.