Mr. H. Guichart

Groningse stads- en provinciebestuurder, die op 75-jarige leeftijd door de Staten van Groningen tot Tweede Kamerlid werd gekozen, omdat hij zijn zetel in Gedeputeerde Staten had verloren door invoering van een nieuw reglement voor de provincie. Bedankte na twee jaar als Kamerlid, omdat hij de reizen naar Brussel, gezien zijn leeftijd, te bezwaarlijk vond.

regeringsgezind ten tijde van Willem I
in de periode 1825-1827: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Hendrik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 24 juli 1750

overlijdensplaats en -datum
Groningen, 10 juli 1837

3.

Partij/stroming

stroming(en)
regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • lid Provinciale Staten van Groningen, van 19 september 1814 tot 17 oktober 1825 (voor de stad Groningen)
  • lid Gedeputeerde Staten van Groningen, van 15 oktober 1814 tot 1 juli 1825
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 oktober 1825 tot 15 oktober 1827 (voor de provincie Groningen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was grietman van Oosterdeel-Langewold en raadsheer in de Hoge Justitiekamer

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.