J.M. baron Collot d'Escury

Rotterdamse regent, die tevens waterstaatkundige functies bekleedde in Schieland en de Alblasserwaard. Vurig aanhanger van de orangistische partij en in 1795 uit zijn ambten gezet. In 1801 weigerde hij een benoeming in het Wetgevend Lichaam, maar een jaar later werd hij wel lid van het departementaal bestuur van Holland. Vanaf 1814 had hij ruim twee jaar zitting in het parlement.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1814-1817: lid Staten-Generaal, lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johan Marthe

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sliedrecht, 6 juli 1742

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 1 december 1817

3.

Partij/stroming

stroming(en)
regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/39)

  • lid departementaal bestuur, departement Holland, van 4 juni 1802 tot 1 augustus 1805
  • lid Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden, van 2 mei 1814 tot 1 september 1815 (voor Holland)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 oktober 1815 tot 1 december 1817 (voor Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Een zoon van hem was gehuwd met een zus van P.N. Quarles van Ufford, lid Notabelenvergadering
  • Zijn vader was onder andere burgemeester en schepen van Gorinchem, lid van gecommitteerde raden van Holland en West-Friesland en lid van de provinciale rekenkamer
  • Zijn broer Robert was één van de burgemeester van 's-Gravenhage (later wethouder) en Gedeputeerde van het zuidelijk deel van Holland.

predicaten/adellijke titels
  • baron, 14 januari 1816

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.