P.J. Cuypers

Brabantse volksvertegenwoordiger, bestuurder en grondbezitter in de Bataafs-Franse tijd en onder Willem I. Zoon van een ambtenaar en schoonzoon van een rentmeester van het noorderkwartier van het markizaat van Bergen op Zoom. Werd in 1795 burgemeester van Oudenbosch en kwam in 1798 in het Vertegenwoordigend Lichaam. Maakte vanaf 1801 ook deel uit van de Wetgevende Lichamen, totdat Lodewijk Napoleon hem in de Staatsraad benoemde. Na 1814 lid van de Staten-Generaal en van de Tweede Kamer en daarnaast burgemeester van Bergen op Zoom.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1798-1834: lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Wetgevend Lichaam (1801-1805), lid Wetgevend Lichaam (1805-1806), lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), lid Staatsraad (1806-1810), lid Tweede Kamer, staatsraad in buitengewone dienst

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Petrus Josephus

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Achternaam oorspronkelijk: Cuijpers

geboorteplaats en -datum
Oudenbosch, 11 april 1763

overlijdensplaats en -datum
Bergen op Zoom, 18 december 1844

3.

Partij/stroming

stroming(en)
regeringsgezind, maar tamelijk onafhankelijk (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/15)

 • lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, van 30 december 1814 tot 1 september 1815 (voor Brabant)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 20 oktober 1834 (voor Noord-Brabant)
 • lid college van burgemeesters van Bergen op Zoom, van 1818 tot 1824
 • burgemeester van Bergen op Zoom, van 1 maart 1824 tot 1 januari 1838

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

 • lid Amortisatiesyndicaat, van 1823 tot 1840
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 1 september 1821 tot 18 december 1844

afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • lid sectie algemene zaken en wetgeving (Staatsraad), van 24 juni 1808 tot 22 december 1808
 • president sectie financiën (Staatsraad), van 22 december 1808 tot 1 augustus 1810

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Stemde in 1830 tegen de eerste afdeling (uitgaven) van de begroting
 • Behoorde in 1833 tot de 24 leden die tegen de ontwerp-Wet op de middelen stemden. Stemde wel vóór de begroting.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Verwierf in de Bataafs-Franse tijd een aantal voormalige domeingoederen van de markiezen van Bergen op Zoom
 • Zijn vader was ambtenaar in dienst van de markies van Bergen op Zoom
 • Zijn echtgenote was een nicht van E. van Mattemburch, lid Wetgevend Lichaam

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.