Mr. A.W.J.J. baron van Hugenpoth tot Aerdt

foto Mr. A.W.J.J. baron van Hugenpoth tot Aerdt
bron: Verburg, M.E., Geschiedenis van het Ministerie van Justitie, deel 1, 1798-1898

In 1809 met 29 jaar de jongste Nederlandse minister. Werd op die leeftijd tegen zijn zin door Lodewijk Napoleon tot minister van Justitie en Politie benoemd, omdat de koning ook een katholiek als minister wilde. Voor hij minister werd, was hij advocaat en wethouder van Arnhem. Zoon van een lid van de Eerste Nationale Vergadering. Tijdens de inlijving en onder Willem I vervulde hij hoge rechterlijke functies. Na het beëindiging daarvan werd hij in 1838 Eerste Kamerlid. Hij verzette zich in 1848 tegen de liberale Grondwet.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I en Willem II, moderaat
in de periode 1809-1849: minister, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Alexander Wilhelmus Johannes Joseph

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Mr. A.W.J.J. van Hugenpoth tot Aerdt, van 20 maart 1804 tot 14 april 1822

geboorteplaats en -datum
Markelo, 31 mei 1780

overlijdensplaats en -datum
Aerdt (gem. Herwen en Aerdt, Gld.), 15 augustus 1859

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • moderaat (in de Bataafs-Franse tijd)
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I en Willem II)
 • ultraconservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

 • kamerpresident bij het Hooggerechtshof te 's-Gravenhage, van 1813 tot 1 oktober 1838 (ontslag bij K.B. van 17 mei 1838 vanwege herziening rechterlijke organisatie)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 oktober 1838 tot 13 februari 1849
 • lid gemeenteraad van Herwen en Aerdt, van oktober 1851 tot 15 augustus 1859

ambtstitel
 • minister van staat, van 28 november 1840 tot 15 augustus 1859 (t.g.v. de inhuldiging van koning Willem II)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid commissie tot onderzoek van klachten over het lager onderwijs in Noord-Brabant, van 12 november 1840 tot 19 januari 1841
 • lid Staatscommissie regeling pensioenen burgerlijke ambtenaren, vanaf 25 april 1842

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Trad op 28 juni 1845 in de Verenigde Vergadering tot sluiting van de zitting 1844/1845 op als waarnemend voorzitter, omdat voorzitter Van Gennep ziek was
 • Stemde als Eerste Kamerlid in 1848 tegen de voorstellen tot Grondwetsherziening

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1809 opvolger van Van Maanen die in conflict was gekomen met koning Lodewijk Napoleon en achtte zichzelf ongeschikt voor het ministersambt
 • Hij was bij zijn benoeming tot minister in 1809 28 jaar

uit de privésfeer
Eén van dochters was getrouwd met een zoon van jhr. L.F.J.J.J. van Sasse van Ysselt, Tweede Kamerlid

predicaten/adellijke titels
 • baron, 14 april 1822

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.