Mr. A. van Gennep

foto Mr. A. van Gennep
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Ultraconservatieve staatsman en jurist uit de periode vóór 1848. Rotterdamse regent, die in de Bataafse Tijd belangrijke bestuurlijke functies vervulde en onder de Franse Republiek president van het Keizerlijk Gerechtshof was. Werd door Lodewijk Napoleon belast met het bewerken van de Code Napoleon. Na 1813 staatsraad en Eerste Kamerlid. Was ook toen betrokken bij de invoering van nieuwe wetboeken. Nam na het onvrijwillige aftreden van minister Beelaerts in 1840 financiën waar. Wenste als Kamervoorzitter in 1845 de koning geluk met de afwijzing van de voorstellen van de Negenmannen (voorstellen voor een liberale Grondwet).

regeringsgezinden ten tijde van Willem I en Willem II, behoudend (vóór 1848)
in de periode 1808-1840: lid Staatsraad (1806-1810), Landdrost, lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer, minister, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Arnoldus

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 4 januari 1766

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 5 juli 1846

2.

Partij/stroming

stroming(en)
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)
 • ultraconservatief

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/15)

 • raad en advocaat-fiscaal-generaal over de middelen te water en te lande, van januari 1814 tot juli 1814
 • lid Raad van State, van 1 augustus 1814 tot 9 mei 1826 (benoemd bij K.B. van 24 juli 1814)
 • vicepresident Amortisatie Syndicaat, van 1823 tot 1845
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 oktober 1826 tot 24 maart 1846
 • minister van Financiën ad interim, van 10 januari 1837 tot 1 juni 1837
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 15 oktober 1838 tot 20 oktober 1845
 • minister van Financiën ad interim, van 9 januari 1840 tot 1 augustus 1840

ambtstitel
 • minister van staat, van januari 1837 tot 5 juli 1846

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid Commissie voor het Muntwezen, vanaf april 1839
 • voorzitter Staatscommissie inzake de financiële gevolgen van de overeenkomst met België, van 9 mei 1839 tot januari 1841

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • president sectie Oorlog en Marine (Staatsraad), van 30 september 1809 tot 30 november 1808
 • lid sectie Oorlog en Marine (Staatsraad), van 30 november 1808 tot 1 augustus 1810

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verdedigde in 1840 na de verwerping door de Tweede Kamer van de tienjarige begroting de ontwerp-Kredietwet
 • Was bij de sluiting van de zitting op 28 juni 1845 vanwege ziekte afwezig

uit de privésfeer
 • Zijn vader was koopman te Rotterdam

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Levensbericht door M. Siegenbeek, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1847, 14
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel III
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VII, 465
 • O. Schutte, "De Orde van de Unie" (1985)
 • Ned. Patriciaat, 1918

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.