Mr. Ph.J.M. graaf d' Arschot Schoonhoven

Eén van de weinige onafhankelijke Zuid-Nederlandse leden van de Eerste Kamer onder Willem I. Telg van een adellijke familie uit het prins-bisdom Luik en hoffunctionaris bij de prins-bisschop. In de Franse tijd was hij naast landeigenaar bestuurder op lokaal en provinciaal niveau. Maakte in 1815 deel uit van de Grondwetscommissie en was daarna staatsraad en Gouverneur van Zuid-Brabant. Keerde zich als Eerste Kamerlid onder meer tegen de taalwetgeving van de koning. Had in 1830-1831 een actief aandeel in de vestiging van de Belgische monarchie. Onder Leopold I had hij een hoge hoffunctie en daarnaast was hij senator.

onafhankelijk ten tijde van Willem II
in de periode 1815-1830: lid Eerste Kamer, Provinciaal Gouverneur

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Philipe Jan Michel

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Voort (Limburg, België), 24 december 1771

overlijdensplaats en -datum
Brussel, 14 juni 1846

3.

Partij/stroming

stroming(en)
onafhankelijk, gematigd oppositioneel

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/14)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 oktober 1824 tot 18 oktober 1830
 • lid Senaat van België, van 29 augustus 1831 tot 11 juni 1839 (voor het district Brussel)
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Londen, 1831

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • vicevoorzitter Comité diplomatique (Nationaal Congres), van 1830 tot 1831
 • grootmaarschalk, van juli 1831 tot 14 juni 1846

afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter Belgische Senaat, van 1835 tot 1839

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Keerde zich tegen de censuurwetgeving
 • Was in 1822 betrokken bij de oprichting van de Société Générale des Pays-Bas pour favoriser l'Industrie Nationale
 • Maakte in september 1830 deel uit van de delegatie die met de Prins van Oranje onderhandelde over een bestuurlijke scheiding van Noord-Zuid

uit de privésfeer
 • Steunde de Luikse revolutie in 1789
 • Bonapartist, liberaal
 • Zijn vader was baljuw van Haspengouw en burgemeester van Luik

niet-aanvaarde politieke functies
 • Gouverneur van Antwerpen, februari 1823 (geweigerd)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.