Mr. J.A. Uitenhage de Mist

foto Mr. J.A. Uitenhage de Mistvergrootglas

Kampense advocaat en notabele die vóór 1795 tot de patriotten behoorde en zowel tijdens de Bataafs-Franse Tijd als onder Willem I diverse bestuursfuncties bekleedde. Was lid van de Nationale Vergaderingen, maar werd na de staatsgreep van januari 1798 als federalist gevangen gezet. Keerde in 1800 terug als bestuurder en was onder meer commissaris-generaal in Kaapstad. Onder Lodewijk Napoleon was hij lid van de Staatsraad en landdrost van Maasland. Na 1813 was hij president van de provisionele Rekenkamer en lid van de Notabelenvergadering die over de ontwerp-Grondwet besliste. Willem I benoemde hem in 1820 tot Eerste Kamerlid. Was actief in de vrijmetselarij.

regeringsgezind ten tijde van Willem I
in de periode 1820-1823: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering, lid Staatsraad (1806-1810), Landdrost, lid notabelenvergadering, lid Eerste Kamer

voornamen

Jacob Abraham

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
J.A. de Mist (kreeg bij K.B. van 23 januari 1807 toestemming zijn naam te wijzigen in "Uitenhage de Mist"), 23 januari 1817

geboorteplaats en -datum
Zaltbommel, 20 april 1749

overlijdensplaats en -datum
Voorburg, 3 augustus 1823

levensbeschouwing
Gereformeerd (Ned. Hervormd)

partij/stroming

stroming(en)
 • Moderaat (in de Nationale Vergaderingen)
 • federalist
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

hoofdfuncties en beroepen

 • advocaat te Kampen, van 1768 tot 1769
 • jongste secretaris van Kampen, van 1769 tot 1778
 • tweede secretaris van Kampen, van 1778 tot 1795
 • provisioneel secretaris van Kampen, vanaf 1795
 • lid Vergadering van Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel, van 1795 tot oktober 1795
 • lid Comité tot de zaken en bezittingen van de Bataafse Republiek in Amerika en op de kust van Guinea, van oktober 1795 tot mei 1796
 • lid Eerste Nationale Vergadering, van 17 mei 1796 tot 1 september 1797 (voor het district Deventer; aanvankelijk gekozen als plaatsvervanger van J.B. Auffmorth)
 • voorzitter (Eerste) Nationale Vergadering, van 17 april 1797 tot 1 mei 1797
 • lid Tweede Nationale Vergadering, van 1 september 1797 tot 22 januari 1798 (voor het district Deventer)
 • gevangenschap te 's-Gravenhage, van 22 januari 1798 tot juli 1798
 • lid Gerechtshof, departement van de Amstel, van 6 april 1799 tot 1 april 1802 (dit gerechtshof heeft niet gewerkt)
 • lid Raad van Aziatische bezittingen en etablissementen, van augustus 1800 tot 1802
 • commissaris-generaal Kaap de Goede Hoop te Kaapstad, van 1802 tot 1804
 • lid Raad van Aziatische bezittingen en etablissementen, van 23 maart 1804 tot 1806
 • secretaris-generaal ministerie van Koophandel en Koloniën, van 1806 tot 1807
 • lid in buitengewone dienst, Staatsraad, van 16 juli 1806 tot 14 februari 1807
 • lid Staatsraad, van 14 februari 1807 tot 4 december 1807
 • Landdrost van Maasland, van 8 mei 1807 tot 2 december 1807
 • lid in buitengewone dienst, Staatsraad, van 4 december 1807 tot 1 januari 1809
 • eerste president Hof van Rekeningen van het Koninkrijk Holland, van 27 mei 1809 tot 1 december 1812
 • president Commissie vervangende het Hof van Rekeningen, van 1 januari 1812 tot 30 november 1813
 • president provisionele Rekenkamer der Verenigde Nederlanden, van 30 november 1813 tot 1 augustus 1814
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Monden van de Maas)
 • lid Raad van Koophandel en Koloniën, van 1814 tot 1820
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 27 september 1820 tot 3 augustus 1823

nevenfuncties

 • directeur Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen
 • redacteur "Nationaal Magazijn", vanaf 1801
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid consitutiecommissie van eenentwintig (Tweede Nationale Vergadering), van 15 september 1797 tot 22 januari 1798
 • lid sectie Koophandel en Koloniën (Staatsraad), van 16 juli 1806 tot 4 december 1807
 • president sectie Koophandel en Koloniën (Staatsraad), van 4 december 1807 tot 1 januari 1809
 • voorzitter derde afdeling (Vergadering van Notabelen), 29 maart 1814

opleiding

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Leiden, van 17 september 1766 tot 1 juli 1768 (summa cum laude)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd na de staatsgreep van 22 januari 1798 gevangengenomen en opgesloten in Huis Ten Bosch. Bij besluit van 10 juli 1798 werd hij vrijgelaten.
 • Na zijn periode als commissaris-generaal van Kaap de Goede Hoop werd het Zuid-Afrikaans plaatsje Uitenhage naar hem vernoemd

uit de privésfeer
 • Zijn vader was predikant te Hemmen, Hattem en Zaltbommel
 • Zijn moeder overleed ruim twee jaar na zijn geboorte

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Unie, 13 februari 1807
 • Ridder in de Orde van de Reünie, 7 maart 1812

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid (en later gedeputeerd grootmeester) Vrijmetselaarsloge "La Vertu" te Leiden
 • lid Vrijmetselaarsloge "Le Profond Silence" te Kampen, vanaf 1770 (oprichter)
 • directeur (Hollandsche) Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen, vanaf 1802
 • directeur Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, omstreeks 1807
 • lid Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden

publicaties/bronnen

publicaties
 • "De Imperii alienatione" (dissertatie, 1768)
 • "advys van het ontwerp voor eene constitutie voor het volk van Nederland uitgebracht 22 november 1796"

literatuur/documentatie
 • Levensbericht door M. Siegenbeek, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1824, 3
 • C.N. Fehrmann, "Mr. Jacob Abraham Uitenhage de Mist 1749-1823" in: Overijsselse portretten (1958)
 • L. de Gou, "Biografische bijdragen over achttiende-eeuwers"
 • A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, "Volksrepresentanten en wetgevers" (1991)
 • I. Erdtsieck, "Maçons met mededogen" (2009)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 989
 • Ned. Patriciaat, 1937

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te Kleef, 20 september 1772 (echtgenote overleden 10 december 1783)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te Beverwijk, 8 mei 1796 (echtgenote overleden 8 januari 1800)
 • gehuwd (derde huwelijk) te 's-Gravenhage, 20 december 1808

echtgeno(o)t(e)/partner
A.E.W. Strubberg, Amalia Elisabeth Wilhelmina

2e echtgeno(o)t(e)/partner
E.M. Morré, Elisabeth Margaretha

3e echtgeno(o)t(e)/partner
M. de Jonge, Magdalena

kinderen
6 zoons en 4 dochters (uit eerste huwelijk)

vader
A.L. de Mist, Arnoldus Lambertus

geboorteplaats en/of -datum
Nijmegen, 6 april 1715

moeder
G.B. Verstrinck, Geertruida Brechta

geboorteplaats en/of -datum
Kampen, december 1715 (gedoopt 2 januari 1716)

stiefmoeder
A. van Lande, Aletta

beroep grootvader (vaderskant)
procureur, rentmeester en gemeensman van Nijmegen

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.