Mr. J.A. Uitenhage de Mist

foto Mr. J.A. Uitenhage de Mist
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Kampense advocaat en notabele die vóór 1795 tot de patriotten behoorde en zowel tijdens de Bataafs-Franse Tijd als onder Willem I diverse bestuursfuncties bekleedde. Was lid van de Nationale Vergaderingen, maar werd na de staatsgreep van januari 1798 als federalist gevangen gezet. Keerde in 1800 terug als bestuurder en was onder meer commissaris-generaal in Kaapstad. Onder Lodewijk Napoleon was hij lid van de Staatsraad en landdrost van Maasland. Na 1813 was hij president van de provisionele Rekenkamer en lid van de Notabelenvergadering die over de ontwerp-Grondwet besliste. Willem I benoemde hem in 1820 tot Eerste Kamerlid. Was actief in de vrijmetselarij.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1820-1823: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Nationale Vergadering, lid Staatsraad (1806-1810), Landdrost, lid notabelenvergadering, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jacob Abraham

wijziging in naam en/of titulatuur
J.A. de Mist (kreeg bij K.B. van 23 januari 1807 toestemming zijn naam te wijzigen in "Uitenhage de Mist"), 23 januari 1817

geboorteplaats en -datum
Zaltbommel, 20 april 1749

overlijdensplaats en -datum
Voorburg, 3 augustus 1823

2.

Partij/stroming

stroming(en)
 • Moderaat (in de Nationale Vergaderingen)
 • federalist
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/25)

 • president Commissie vervangende het Hof van Rekeningen, van 1 januari 1812 tot 30 november 1813
 • president provisionele Rekenkamer der Verenigde Nederlanden, van 30 november 1813 tot 1 augustus 1814
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Monden van de Maas)
 • lid Raad van Koophandel en Koloniën, van 1814 tot 1820
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 27 september 1820 tot 3 augustus 1823

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/4)

 • redacteur "Nationaal Magazijn", vanaf 1801
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • president sectie Koophandel en Koloniën (Staatsraad), van 4 december 1807 tot 1 januari 1809
 • voorzitter derde afdeling (Vergadering van Notabelen), 29 maart 1814

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd na de staatsgreep van 22 januari 1798 gevangengenomen en opgesloten in Huis Ten Bosch. Bij besluit van 10 juli 1798 werd hij vrijgelaten.
 • Na zijn periode als commissaris-generaal van Kaap de Goede Hoop werd het Zuid-Afrikaans plaatsje Uitenhage naar hem vernoemd

uit de privésfeer
 • Zijn vader was predikant te Hemmen, Hattem en Zaltbommel
 • Zijn moeder overleed ruim twee jaar na zijn geboorte

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/7)
 • C.N. Fehrmann, "Mr. Jacob Abraham Uitenhage de Mist 1749-1823" in: Overijsselse portretten (1958)
 • L. de Gou, "Biografische bijdragen over achttiende-eeuwers"
 • A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, "Volksrepresentanten en wetgevers" (1991)
 • I. Erdtsieck, "Maçons met mededogen" (2009)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 989
 • Ned. Patriciaat, 1937

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.