F.A. graaf van der Goltz

Beroepsofficier en hofdignitaris van Pruisische afkomst, die onder Willem I minister van Oorlog was. Na een conflict met de kroonprins trad hij af. Werd daarna tot Eerste Kamerlid benoemd, waarvan hij tot op hoge leeftijd deel bleef uitmaken. Was de laatste jaren echter steeds afwezig.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I
in de periode 1815-1849: lid notabelenvergadering, lid Eerste Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Friedrich Adrian

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Friedrichsdorf (Brandenburg), 7 augustus 1770

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 februari 1849

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • orangist
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I en Willem II)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/17)

 • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 19 september 1814 tot februari 1818 (voor de Ridderschap)
 • commissaris-generaal van Oorlog ad interim, van 21 mei 1815 tot 16 september 1815
 • commissaris-generaal van Oorlog, van 16 september 1815 tot 27 februari 1818
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 27 februari 1818 tot 4 februari 1849

officiersrangen (2/6)
 • generaal-majoor, van 1 juni 1815 tot 24 november 1816
 • luitenant-generaal, van 24 november 1816 tot 1 januari 1841

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

lid directie Weduwen- en Wezenkas voor officieren van de landmacht, vanaf 14 januari 1815

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Antwoordde in 1830 'nee' op de vraag of scheiding van Noord en Zuid wenselijk was
 • Behoorde in 1842 tot de elf leden die tegen het (verworpen) wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie stemden

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Kwam in 1817 in conflict met de Prins van Oranje over de zending van enkele officieren naar Nederlands-Indië. De koning ontnam zijn zoon het opperdirectoraat van Oorlog en verleende Van der Goltz het door hem gevraagde ontslag.

uit de privésfeer (3/4)
 • Nam in 1793 en 1794 deel aan de veldtochten in de zuidelijke Nederlanden en raakte gewond aan zijn hoofd
 • Ging in 1795 in Duitsland wonen; keerde in 1813 terug naar Nederland
 • Nam deel aan de veldtocht in Noord-Holland van 1799

predicaten/adellijke titels
 • graaf, 28 augustus 1814

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.