Jhr.Dr.Mr. F.A. van Leyden van Westbarendrecht

foto Jhr.Dr.Mr. F.A. van Leyden van Westbarendrecht
bron: R.E. van Ditzhuyzen

Erudiete zoon van een rijke patriot, met grote culturele en wetenschappelijke belangstelling. Zijn vader werd door stadhouder Willem V tijdens de patriottentijd uit zijn ambten gezet. Hijzelf kon pas pas tijdens de Bataafse Tijd bestuurlijk actief worden, onder andere als curator van de Leidse Hogeschool en lid van het Wetgevend Lichaam. Gematigd unitarist. Onder Lodewijk Napoleon was hij korte tijd minister. Koning Willem I benoemde hem Gouverneur van het zuidelijk deel van Holland en later tot Eerste Kamerlid.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I, moderaat
in de periode 1795-1821: minister, lid Eerste Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Wetgevend Lichaam (1805-1806), lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), lid Comité te lande, lid Staatsraad (1806-1810), lid notabelenvergadering, lid Eerste Kamer, Provinciaal Gouverneur

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Frédéric Auguste

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Mr. F.A. van Leyden van Westbarendrecht, van 15 december 1787 tot 28 april 1789
 • Dr.Mr. F.A. van Leyden van Westbarendrecht, van 28 april 1789 tot 28 augustus 1814
 • Jhr.Dr.Mr. F.A. van Leyden van Westbarendrecht, vanaf 28 augustus 1814

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 18 februari 1768

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 25 november 1821

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • patriottisch (tijdens de Republiek)
 • moderaat (tussen 1795 en 1813)
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/26)

 • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Monden van de Maas)
 • Gouverneur zuidelijk deel van Holland, van 6 april 1814 tot 4 december 1817
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 december 1817 tot 25 november 1821

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • voorzitter Commissie tot opzettelijk en naauwkeurig onderzoek naar den staat der armen binnen het Rijk, vanaf december 1815
 • lid Staatscommissie inzake de rivierafleidingen, van 15 maart 1821 tot 25 november 1821

afgeleide functies, presidia etc.
president sectie Financiën (Staatsraad), van 5 december 1807 tot 17 mei 1808

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Omdat hij in 1801 weigerde om zitting te nemen in Vertegenwoordigend Lichaam werd hem het kiesrecht ontnomen

uit de privésfeer
Zijn vader was marineofficier (kapitein-ter-zee) en raad en schepen van Haarlem

verkiezingen
 • Werd in 1801 herkozen als lid van het Vertegenwoordigend Lichaam, maar nam geen zitting meer

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 28 augustus 1814

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.