Jhr.Mr. P. van der Heim

foto Jhr.Mr. P. van der Heim

Telg van een orangistische Rotterdamse regentenfamilie, die tot 1795 bestuursfuncties in zijn woonplaats bekleedde en in 1806 in het landsbestuur kwam. Kleinzoon van raadpensionaris Anthony van der Heim. Vervulde tijdens de aristocratische periode van de Bataafse Tijd en onder Lodewijk Napoleon ministersfuncties en was ook nog korte tijd bestuurlijk actief ten tijde van de inlijving door Frankrijk. Na het herstel van de onafhankelijkheid lid van het parlement en tot zijn dood twee jaar senator.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I, orangist
in de periode 1808-1823: minister, lid Staten-Generaal, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Paulus

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Mr. P. van der Heim, van 28 december 1772 tot 16 oktober 1815
 • Jhr.Mr. P. van der Heim, vanaf 16 oktober 1815

geboorteplaats en -datum
Brussel, 8 februari 1753

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 april 1823

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • orangist
 • regeringsgezind (na 1813)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • prefect maritiem, arrondissement Holland, van 1 januari 1811 tot maart 1811
 • lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, van 2 mei 1814 tot 1 september 1815 (voor Holland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 6 april 1823

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

 • mecenas en administrateur, Genootschap voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam, van 1786 tot 1795
 • voorzitter Provinciale Raad van Regentschap, 1810

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/4)
 • Een broer van hem schepen en burgemeester van Rotterdam
 • Een dochter van hem was gehuwd met een zoon van jhr. J. van den Velden, Tweede Kamerlid
 • Zijn vader behoorde tot de Rotterdamse en regentenklasse

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 maart 1814 (niet verschenen)

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 16 oktober 1815

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.