Mr. M. baron van der Goes van Dirxland

foto Mr. M. baron van der Goes van Dirxland
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Telg van een Haagse regentenfamilie, die na diplomatieke functies te hebben vervuld agent (minister) van Buitenlandse Zaken werd in de Bataafse tijd en dat bleef onder Lodewijk Napoleon. Hij 'overleefde' zelfs acht regeringswisselingen. Had als minister van het tot Franse satellietstaat verworden Nederland weinig politieke speelruimte. Tijdens het koninkrijk Holland een trouwe bondgenoot van de koning, die hem mooie functies bezorgde. In de tijd van de inlijving bij Frankrijk was hij lid van het Wetgevend Lichaam in Parijs. Willem I benoemde hem in 1815 tot Eerste Kamerlid, wat hij tot zijn dood in 1826 bleef.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I, moderaat
in de periode 1798-1826: agent (Bataafse tijd), minister, secretaris van staat, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Maarten

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Mr. M. van der Goes van Dirxland, van 18 december 1771 tot 9 december 1814
 • Jhr.Mr. M. van der Goes van Dirxland, van 9 december 1814 tot 3 maart 1821
 • Mr. M. baron van der Goes van Dirxland, vanaf 3 maart 1821

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 3 januari 1751

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 10 juli 1826

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • moderaat
 • regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/15)

 • ambteloos, van 8 januari 1808 tot 19 februari 1811
 • lid Keizerlijk Wetgevend Lichaam te Parijs, van 19 februari 1811 tot 15 november 1813 (voor het departement van de Monden van de Maas)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 10 juli 1826

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • groot-thesaurier Orde van de Reünie, vanaf 18 oktober 1811
 • lid Ridderschap van Holland, vanaf 1814

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was burgemeester en schepen van 's-Gravenhage en secretaris van het College van Hoogheemraden van Delfland

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage D 00-05-1797 (bedankt)

predicaten/adellijke titels
 • baron de l'Empire, 27 januari 1813
 • jonkheer, 9 december 1814
 • baron, 3 maart 1821

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.