Mr. G.I. Bruce

foto Mr. G.I. Bruce

Tweede Kamerlid voor Overijssel en één van de leidende gematigde liberalen vóór 1848. Telg uit een oorspronkelijk Schots geslacht, zoon van een officier. Was officier van justitie in Zwolle. Kamervoorzitter in de jaren 1845-1847 en daarna Gouverneur van Overijssel. Benoemd tot Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, maar kort voor hij zou afreizen naar Nederlands-Indië overleden.

moderaat of gematigd liberaal
in de periode 1839-1850: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, Provinciaal Gouverneur

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

George Isaäc

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Deventer, 9 oktober 1803

overlijdensplaats en -datum
Nieuwediep (gem. Den Helder), 30 december 1850 (aan boord van het korvet "Sumatra")

3.

Partij/stroming

stroming(en)
"financiële oppositie" (onder koning Willem I en koning Willem II)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 oktober 1839 tot 18 oktober 1847 (voor Overijssel)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 24 oktober 1845 tot 18 oktober 1847
 • Gouverneur van Overijssel, van 1 november 1847 tot 1 augustus 1850 (benoemd bij K.B. van 24 september 1847)
 • Commissaris des Konings in Overijssel, van 1 augustus 1850 tot 24 oktober 1850 (benoemd bij K.B. van 10 juli 1850)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid Staatscommissie pensioenen voor burgerlijke ambtenaren en hun weduwen en wezen, vanaf september 1844
 • lid in buitengewone dienst, Raad van State, van 10 augustus 1847 tot 30 december 1850

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/13)
 • Stemde in 1847 tegen hoofdstuk II van de begroting
 • Steunde in 1847, als één van de weinige liberalen, het regeringsvoorstel tot afschaffing van het Recht van Placet

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd wel beschouwd als aanvoerder van de gematigd liberalen (moderaten) in de Tweede Kamer
 • Was in 1843 en 1844 tweede kandidaat voor het Tweede Kamervoorzitterschap
 • Ontwierp, nadat het voorstel van de Negenmannen tot Grondwetsherziening in 1845 was afgewezen, een schets voor wijziging van de Grondwet. Anders dan het voorstel Thorbecke c.s. ging dat uit voor indirecte verkiezing van de Tweede Kamer.

uit de privésfeer
Zijn vader was officier (luitenant-generaal)

niet-aanvaarde politieke functies
 • Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, december 1850 (overleed voor zijn vertrek)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.