Mr. F.J.J. van Scheltinga

Friese advocaat en bestuurder, die twee jaar Tweede Kamerlid was. Maakte in 1814 ook deel uit van de Notabelenvergadering die over de Grondwet besliste. vóór 1795 gecommitteerde in de Admiraliteit van Harlingen en rechter in het Friese Gerechtshof. Na 1814 korte tijd grietman en Statenlid.

regeringsgezind ten tijde van Willem I
in de periode 1814-1822: lid notabelenvergadering, lid Tweede Kamer

voornamen

Frans Julius Johan

personalia

geboorteplaats en -datum
Kollum (Frl.), 28 november 1749

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 7 april 1831

partij/stroming

stroming(en)
regeringsgezind (ten tijde van Willem I)

hoofdfuncties en beroepen

 • advocaat te Leeuwarden, van 13 maart 1771 tot 1776
 • gecommitteerde in de Admiraliteit van Harlingen, van 23 november 1773 tot 30 april 1776
 • raadsheer-ordinaris Hof van Friesland, van 2 januari 1776 tot 10 juli 1795
 • ambteloos, van 1795 tot 1814
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Friesland)
 • grietman van Kollumerland en Nieuw-Kruisland, van 1816 tot 1818
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 maart 1820 tot 21 oktober 1822 (voor Friesland)
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 5 juli 1825 tot 7 april 1831 (voor de landelijke stand, district Bergum)

nevenfuncties

 • lid commissie voor de bestuurlijke inrichting van het departement Friesland, vanaf november 1801
 • lid College van Curatoren Atheneum te Franeker

opleiding

academische studie
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Groningen, van 25 september 1766 tot 9 januari 1771

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was volmacht ten Landdage van Friesland

woonplaats(en)/adres(sen)
Kollum, Scheltinga-State, vanaf 28 november 1749

publicaties/bronnen

publicaties
"de revocatione testamentorum" (dissertatie, 1771)

literatuur/documentatie
 • "De Heeren van den Raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811" (1999)
 • Ned. Patriciaat, 1941

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd

vader
C. van Scheltinga, Cornelis

geboorteplaats en/of -datum
Heerenveen, 1 februari 1718

moeder
C.J. van Eysinga, Cecilia Johanna

geboorteplaats en/of -datum
Leeuwarden, 17 februari 1719

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.